Go to ...
RSS Feed

Barcelonské události. Ještě 17 dní do voleb


Neděle 1. říina byla v Katalánsku velmi dramatická. Ukázalo se, že tajné služby měly zřejmě dopředu dobré a věrohodné informace a tak se Madrid podle toho zařídil. Na potlačení nepovoleného a soudem zakázaného referenda poslal policisty ze všech ostatních částí Španělska. S těmi katalánskými se nedalo počítat, ti se přidali na stranu demonstrantů a nebo se vůbec proti vlastním lidem neangažovali. Za to ti přespolní se činili tak, až to vzbudilo poslance Evropského parlamentu a některé komisaře. Křik a nářek demonstrantů byl slyšet až v Bruselu. Španělský král zůstal nepochopitelně mimo hru. Místo něj se ve „španělských záležitostech” angažoval pan Macron a hlasitě se postavil na stranu Madridu, ostatně nezůstal v podpoře osamocen. 

Téměř tisícovka zraněných, materiální škody na soukromém i městském majetku, střelba gumovými projektily, mlácení demonstrujících pendreky to nejsou zrovna ty nejlepší prostředky na prosazování demokracie. Vybavila se mě událost stará padesát let. Stala se u nás a měl jsem tu čest být osobně přítomen na jejím začátku. Akce byla později pojmenována jako „Strahovské události”. Nerudovou ulicí šly ze Strahova stovky možná tisíce studentů, kterým na kolejích nesvítilo světlo a nešlo topení. Prostě potřebovali světlo aby se mohli učit. Naše tehdejší mocipány nenapadlo nic bystřejšího, než že povolali policajty z celé Prahy, rozdali jim dlouhé bílé pendreky a poslali je k Nerudovce, aby zabránili studentům proniknout do centra města. Šli jsme večer z kina U Hradeb 64 z premiéry filmu „Konec agenta W4C prostřednictvím psa pana Foustky” a dostali se nechtěně do čela studentského průvodu. Vyprávějte někomu v noci za tmy, křiku, hluku, troubení policejních aut, že jste šel z kina! Dostal jsem několik ran bílým obuškem a měl jsem zážitek na celý život. Předpokládám, že ti barcelonští demonstranti na tom budou stejně, mají vzpomínku na celý svůj život a budou to brát – na rozdíl ode mne – jako křivdu. Jak dopadne další plánovaná akce s generální stávkou je ještě v nedohlednu. Kdo si však myslí, že problémy s Katalánskem jsou u konce, ten se hluboce mýlí. Problémy jsou nyní na začátku a jisto jistě vykvasí do politických změn. Stejně jako se to stalo na podzim v roce 1967 v Praze a Strahovské události byly počátkem změn v politickém systému Československa.

Břetislav Albert
Fotka v záhlaví má symbolizovat střet Barcelony s Madridem…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *