Go to ...
RSS Feed

Nezapomeňme na tragické září roku 1938. Do voleb ještě 29 dní


V roce 2015 získalo registraci u ministerstva vnitra ČR Sudetoněmecké krajanské sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku reprezentované výkonným výborem, který tvoří Tomáš Pecina, Wolfgang Habermann a Jan Šinágl. O registraci usilovali více než šest let a nakonec se registrátor podvolil rozsudku Nejvyššího správního soudu. Je nutno podotknout, že sdružení odmítá programově Benešovy dekrety, které jsou součastí našeho právního řádu. Sdružení také usiluje o vrácení majeku zabaveného odsunutým Němcům a žádá odškodnění pro sudetské Němce. Tak takhle se věci mají. Máme mezi námi protistátní skupinu odmítající právní řád republiky a to díky českým soudům, které její legalizaci umožnily. České sdružení je de facto odnoží tzv. Sudetoněmeckého landsmanšaftu (SL) působícího v Německu a na jejichž sjezdy tak rádi jezdí představitelé KDU-ČSL. 

České sdružení SL podalo žalobu na předsedu českého senátu Milana Štěcha za projev přednesený na terezínské tryzně v květnu 2016. Štěch údajně prohlásil, že českých obětí nacistické okupace bylo více než Němců, kteří přišli o život během poválečného odsunu. O odsunu rozhodla Postupimská konference ve které byly zastoupeny všechny vítězné mocnosti. Odsun neprobíhal v přátelském duchu, to je všeobecně známo. Není se čemu divit, po šesti letech okupace, teroru a ponížení našich lidí se projevily emoce, které vyústily v pomstu. S takovou variantou však měli Spojenci počítat a jejich vojska, která dlela ještě na našem území, měla spořádanost odsunu kontrolovat. To se nestalo a výsledky jsou známé. Proto také ve výroční den osvobození, dne 8. května 1946 prezident Beneš inicioval přijetí zákona č. 115/1946, který řešil trestné činy spáchané našimi občany na území státu od 30. září 1938 do 28. října 1945. Tento zákon legalizoval protinacistický odboj de jure jako zákonný, činy jinak trestné amnestoval a viníky vyvinil. Většina aktérů násilností tak unikla spravedlnosti. Nám nepřísluší poválečné události jakkoliv soudit, netušíme jaká byla nálada mezi lidmi, nemáme ani zdání o tom, jaké „dědictví” zde Němci zanechali, jak hluboké vrásky se vyryly našim předkům do duší a tváří. Nemusíme být na toto období hrdi, ale většina z nás chápe, že pomsta byla pochopitelná a zcela namístě. Naproti tomu by stálo za úvahu, jestli by se nemělo přehodnotit (revokovat) rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR a zda by neměla být registrace „českých Sudeťáků” zrušena. 

Břetislav Albert
Vlevo logo „českého“ Sudetoněmeckého sdružení,  vpravo logo německého Sudetoněmeckého sdružení
Na snímku je Bernd Posselt před ústředím KDU-ČSL v Praze na Karlově náměstí

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *