Go to ...
RSS Feed

Archives for 2. 8. 2017

Potřebujeme jazykový zákon? Do voleb 79 dní

Položená otázka je jednoduchá, stejně jako odpověď na ni. Ano, potřebujeme. Pokud nechceme vědomě jako jako národ svoji identitu rozpustit ve smršti cizích výrazů (amerikanismů, germanismů, rusismů), musíme jazykový zákon vymyslet nebo jeho osnovu převzít od jinud a zavést ho do českého právního systému. Téma obrany jazyka je letitý problém nejen profesionálních uživatelů rodné řeči