Go to ...
RSS Feed

Glosář iReportera. Do voleb ještě 84 dní


(Pátek, 28. července) Amatérismem profesionálů by se dal úspěšně nazvat podivný zvyk českých žurnalistů, kteří ve snaze zalíbit se současnému establishmentu, přistoupili na potupný názor o tom, že v Letech u Písku existoval za protektorátu koncentrační tábor. Pokud si představíme za významem „koncentrační” jen slovníkový význam, tj. soustřeďovací, soustřeďující, pak můžeme potvrdit, že tábor tohoto významu v Letech existoval. Na základě rozhodnutí protektorátní vlády, která vyhověla nacistům a přijala opatření proti kočujícím a nikde nepracujícícm osobám. To se na území třetí říše nenosilo. Proto vznikl pracovní tábor v Letech. Byly tam umístěny celé cikánské rodiny. V té době ještě neexistovali Romové a tak se soustředění týkalo jen cikánů. Z pracovního tábora střeženého protektorátními českými policisty, si odváděli na lesní práce pohunkové Schwarzenberků, jimž patřily okolní lesy. Podrobnosti o tom se můžete dočíst v odborné revui Paměť a dějiny číslo 2 vydané Ústavem pro studium totalitních režimů v roce 2016. Faktem zůstává, že ještě před koncem války byl letský tábor zršen (spolu s podobným v Hodoníně u Kunštátu) a nacisté rozhodli o převozu internovaných osob do koncentračního tábora v Osvětimi. Na území protektorátu neexistoval žádný koncentrační tábor zřízený českými úřady. Od srpna 1942 do března 1943, kdy byl letský tábor zrušen, zemřelo v táboře 327 internovaných na tyfovou epidemii, ale také 7 českých dozorců, kteří se nakazili a zemřeli. Budou i jejich jména na chystaném pomníku?Pokud si tuto stať z citované revue PaD novináři nastudují, už by vícekrát neměli ohlupovat veřejnost výmysly o českých koncentrácích. Těmito urážkami nás Čechy stavějí na úroveň nacistů, protektorátních okupantů. // Jihomoravská obec Lesná u Znojma je zajímavá tím, že zde turista najde větrný mlýn a v něm restauraci. Unavený a ucaprtaný poutník zavítá dovnitř v předtuše dobré krmě a lahodných nápojů, ale pokud je to pravověrný Čech a vlastenec, ztuhne mu úsměv na rtech. Manželé Braunerovi jimž mlýn a přilehlé budovy patří jsou očividně vyznavači minulých časů. Jinak by nemohli příchozí poutníky uvítat německou mapou z roku 1936 Heimat Sudetenland. Takže přátelé, pokud se nechcete rozčílit k nepříčetnosti, nezastavujte v Lesné u Znojma a pokračujte do jiné obce, kde pohrobci Sudeťáků nevystrkují tak drze růžky. // Jakýsi zvolený zastupitel nemá maturitu! No to je tedy na pováženou. Co když neumí ani číst a psát? To je nepřípustné! Kritici toho zastupitele zapomínají, že volební pravidla neobsahují žádná omezení pro volbu. Strany by si měly své kandidáty pohlídat, aby to byli občané bez škraloupů v trestním rejstříku, aby uměli alespoň trochu vystupovat na veřejnosti a komunikovat s lidmi. Jiná omezení pro zvolení snad už nejsou. Jinak by se držitelé zdravého selského rozumu něměli šanci se angažovat ve veřejném dění. Pak by si také kritici měli uvědomit jaké je vzdělanostní složení populace. Občanů se základním vzděláním a „jen” výučním listem je většina (přes 60%), středoškoláků je cca 30% a zbytek jsou absolventi VŠ. Když si prohlédnete složení poslanecké sněmovny, tak najdete samé absolventy universit a to včetně těch pochybných, kde se tituly získávaly způsobem o kterém je lepší nevědět. O tom by vám mohli vyprávět pánové Benda, Chovanec a další. Nebo principál docent Kindl, který celý ten vzdělanostní cirkus vedl. Má takové koncentrované složení vyvolených vůbec schopnost chápat přání většinové populace? Někdy o tom pochybuji stejně jako o tom, že některým lidem je vzdělání spíše překážkou. // Páteční media také zaznamenala názorový rozpor dvou lidoveckých kohoutů. Pan Bělobrádek vrátivší se z konzultace z USA se, nabitý optimismem, pustil do stranického oponenta a svými výroky jej dehonestoval do pozice štěkajícího ratlíka. No nevím, pana dvojobčankového senátora Čunka dvakrát nemusím, nesdílím jeho pohled na svět, ale vzácně se s ním shoduji v názoru na Prime Pride a homosexualitu. Prostě veřejné oslavy těchto aktivit nejsou to pravé ořechové. Domnívám se, že česká společnost je ochotná tolerovat soužití dvou osob stejného pohlaví pokud svým chováním na veřejnosti nevzbuzují pohoršení. Pohoršení proti přírodě. Základem existence státu bude vždy jedině a pouze klasická rodina se všemi klady a minusy, které ze společného soužití vyplynou. Oslavy homosexuality nechť se konají v soukromí a ne na veřejnosti. Dehonestace senátora Čunka ze strany vedení KDU ČSL má zřejmě svůj původ v jeho rozbíječském postoji proti nedávné dvojkoalici se STAN. Zlínský bard měl oprávněné obavy z toho, že se takto slepená koalice nedostane do sněmovny. Asi měl pravdu, ale vedení KDU ČSL mu zatím pravdu nepřipsalo k dobru. Nicméně po osamostatnění se volebních subjektů šly preference lidovců nahoru a STAN opačně. Čunek měl pravdu. Snad mu časem poděkují. Mě je to šumák, já jim hlas nedám.

Jaroslav Skupien

V záhlaví textu je snímek z česko-německé hranice. Dříve tam byl nápis Staat Grenze (statní hranice), nedávno byly vyměněny za Landesgrenze (zemská hranice). Velký nepatrný rozdíl…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *