Go to ...
RSS Feed

Jak mají volit ti, kteří se jinak o politiku nezajímají? Je 90 dní do voleb


Otázka v titulku je nasnadě, mnoho lidí si ani neuvědomuje jakou sílu má jejich volební hlas. Je to v přeneseném slova smyslu nejsilnější a nejaktivnější projev demokracie, který může především ovlivnit směřování státu a to jak za „lepšími zítřky”, tak k jejich opaku – temným včerejskům. Nejít k volbám znamená zahodit, znehodnotit základní stavebni kamének pravidel, která ve svém celku tvoří stát. Každý zahozený hlas zvyšuje volební váhu hlasů těch, kteří se k volbám vypraví. Volby do poslanecké sněmovny jsou platné i při minimální účasti. I kdyby se v celé republice dostavilo k volebním urnám jen pár stovek nebo tisícovek lidí budou volby platné. A vyhrají strany, které mají věrné a stálé voliče a nebo strany, které se neštítí si voličské hlasy kupovat. Pak se čtyři roky ti, kteří nešli k volbám, nestačili divit.

Apeluji tedy na všechny rozumné občany, kteří čtou tento text: Jděte k volbám, nepromarněte příležitost ovlivnit budoucnost. Neovlivníte ji samozřejmě vy sám, ale může to udělat ten, kdo dostane váš hlas. O kandidátech se dozvíte nejvíce z politického programu za kterým kandidát stojí, za jehož stanu kandiduje. Programu věnujte mimořádnou pozornost. Pokud se cíle programu budou shodovat s vašimi představami, je kandidát váš člověk. Přesto bych si dovolil uvést základní kriteria, které musí být stranickými programy vyřešeny a kandidát si za nimi musí stát a obhájit je v diskuzích: 

 •  1) Uzákonění všeobecného referenda, 
 •  2) Svoboda občanů podle Listiny základních práv a svobod,
 •  3) Odmítnutí islamizace a všeho souvisejícího zákonnou normou, 
 •  4) Odmítnutí vstupu do eurozóny,
 •  5) Zefektivnění výkonu státní správy, 
 •  6) Bezpečnost státu, statní suverenity. Bezpečnost života občanů,
 •  7) Zákon o vojenské prezenční službě v délce 12 měsíců pro muže. Dobrovolná služba pro ženy a dívky, 
 •  8) Zavedení jazykového zákona, jako prostředku upevnění národní identity,
 •  9) Uzákonění zákazu adopce dětí homosexuálními a lesbickými páry. Pouze klasická rodina je základem státu a naší budoucnosti,
 • 10) Uzákonění odvolatelnosti volených představitelů pokud neplní své povinnosti nebo se dopustí nečestného jednání. Odvolat je mohou ti voliči, kteří je zvolili. Stejná praxe pak bude platit u všech funkcionářů jmenovaných do funkcí ve státních institucích,
 • 11) Provoz veřejnoprávních médií bude hrazen ze státního rozpočtu. Ve vysílání nebude reklama. Tato media nesmí zkreslovat zpravodajství. Musí přinášet jen objektivní a nestranné informace,
 • 12) Důstojné sociální zabezpečení bude přiznáno těm občanům, kteří se celoživotní prací podíleli na tvorbě HDP. Ubytování v Domovech pro seniory bude poskytováno bezplatně,
 • 13) Uspořádání celonárodní občanské diskuze k problematice důstojného umírání (euthanasiii),
 • 14) Zpřísnění postihů pro ty, kdo ke svému prospěchu zneužijí státní prostředky tím, že se jich zmocní sami nebo pro své komplice, zneužijí své postavení k vlastnímu obohacení nebo k získání neoprávněných výhod,
 • 15) Zavedení všeobecné volební povinnosti u prezidentských, parlamentních a senátních voleb.

Asi těžko najdete ve volebním programu některé ze stran, které půjdou do letošních parlamentních voleb, všech patnáct kritérií za které by se ta která strana chtěla před veřejností rezentovat. Zavrhněte takovou stranu, která nebude mít ve svém programu ani jeden z výše uvedených bodů. Zamyslete se ale nad stranami, které budou mít prostou většinu, tzn. že budou mít shodných alespoň osm kritérií. Taková strana budiž pro vás vhodným příjemcem vašeho voličského hlasu.

Volby do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky se budou konat v pátek a sobotu 20. – 21. října 2017

Redakce iReportera

Břetislav Abert a Jaroslav Skupien

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *