Go to ...
RSS Feed

Archives for Březen 2017

Parodie jako řemen

Je to jen několik dní, co jsem se na svém facebooku zmínil o tom, jak naši českou povahu vidí Němci a další příslušníci evropských národů. Češi jsou smějící se bestie. Zatímco jiné národy přistupují k tématu II. světové války a jejím důsledkům s patřičnou úctou, pietou a důstojností (snad kromě Francouzů), Češi například vymysleli desítky parodií

Theresa Mayová pro nás chystá překvapení

O informačních servrech v českém jazyce působících v zahraničí si můžeme myslet ledasco. Ale třeba je provozují jen naši krajané, kteří sledují události ve své domovině s odstupem a hlavně s informačními zdroji s jinou mentalitou než mají zdroje české. Ty jsou zpravidla podřízeny vlivným skupinám, některé jejich informace jsou genderově upravené a jiné tendenční

Pokloňme se jedné české ženě

Příběh o úžasném člověku, příběh o Věře Sosnarové (5.5.1931), těžce zkoušené lidskou nenávistí, zlobou, sobectvím a tyranskou mocí, kterou – podle jejího vyjádření – po celou dobu držela víra v Boha, modlitba ve vysvobození a víra v návrat do rodné vlasti. Nevšední a mimořádně těžký životní úděl brněnské rodačky, která ze zlovůle sovětské moci a licoměrnosti