Go to ...
RSS Feed

Zeman není gentleman


Nejdříve si ujasníme pojem o kterém bude nějakou chvíli řeč. Ve slovnícíh můžeme najít zhruba následující definici: Džentlmen (český přepis anglického výrazu gentleman) je muž z urozené rodiny nebo vyššího sociálního postavení. Může rovněž označovat muže vybraného chování, zdvořilého a čestného. Často je však za džentlmena označován i pouze společensky oděný muž, jenž nesplňuje výše uvedené definice. Vznikají ale spory, zdali tak může být takový člověk nazýván. Slovo podobného významu je kavalír.

Další významy

  • Termín gentleman se v angličtině také používá v obecném významu muž nebo pán, např. ve zdvořilém oslovení skupiny lidí („Ladies and gentlemen, …“„Dámy a pánové, …“) nebo v označení pánských toalet (gentlemen nebo zkráceně gents).
  • americké angličtině se slovo gentleman používá rovněž pro poslance nebo člena sněmovny
  • Zajímavosti, citáty z anglické tradice: Gentleman je člověk, který nikdy neurazí city druhého. / Je třeba tří generací k tomu, než vyroste Gentleman. / Jestliže Gentleman selže, má jako čestný muž jediné východisko: Zavře se v místnosti s láhví koňaku a s pistolí s jedinou kulkou. / Skutečný Gentleman nemá nervy, jeho úsměv je vždy jako kování na rakvi, a mění se ve Zvíře pokaždé, když poodejde Dáma. Skutečnou Dámou je pak jen ta žena, která nemá Paměť. (Andre Maurois).

Po tomto krátkém exkurzu do výkladových slovníků se vrhneme do žhavé současnosti. Sobotní vydání deníku Právo informovalo článkem Lenky Hlouškové „Článek Hitler – gentleman se našel, ale všechno je jinak.“ Chtělo by to jen dodat: jako obvykle. U článku je reprodukce tohoto článku z Rudého práva z února 1937 a tak se můžeme přesvědčit, že celý nadpis článku zní poněkud jinak: „Hitler – gentleman, čeští nár. soc. – piráti!“ Článek není podepsán a tak jej lze považovat za tzv. redakční, dodržující politickou linii listu a strany, která jej vlastnila. To je také vpořádku. Ale stojí za to si povšimnout i malého nadpisu nad titulem, je tam napsáno: Neslýchaná provokace „Venkova“. A tady zřejmě narazíme na jádro pudla. List Venkov vydávala Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu. Ta měla silnou základnu především v moravských zemích. Hlavní redakce listu byla v Praze, ale další redakce byly v Brně, Olomouci, Přerově a Opavě. A o čem šlo v neslýchané provokaci Venkova? O nepodepsaný redakční úvodníkový sloupek nadepsaný Gentlemani a piráti. Jako jediné české informační médium si dovolí iReportér přinést přepis článku i s gramatickými chybami a slohem odpovídajícím konci třicátých let. Ani jedno ani druhé nemá vliv na obsah textu. Pozorný čtenář jistě pochopí proč jsou v titulu úvodníku použity výrazy Gentlemani a piráti. Zde je text z 23. února 1937:

Gentlemani a piráti
?? – V Berlíně byl sjezd frontových vojáků. V organisaci frontovních vojáků ze světové války jsou také naši socialističtí legionáři. Byli v Berlíně, navštívili také kancléře Hitlera. V „Národním osvobození“ uveřejnili rozhovor, co jim kancléř Hitler řekl. Přiznává, že se jim dostalovelmi přátelského přijetí. V československé skupině, jež se dala společně fotografovat s Jugoslávci s kancléřem Hitlerem, říšský kancléř prohlásil, že podle jeho přesvědčení národy ať chtějí či nechtějí, jsou nuceny se dohodnout. Německo mělo těžké problémy s Polskem, přesto však dosáho dohody, protože mělo dobrou vůli. V životě národů a států, pravil, je to jako v životě soukromém. Vzorná manželství se rozcházejí, ale tam kde je rozluka nemožná, musejí se manželé vyrovnat. Také sousední státy, ať mají jakýkoliv režim, jsou odkázány na přátelské styky a na dohody. Říšský kancléř nikdy by si nevzal na svědomí vyvolati válku, právě jako člověk, který válku prodělal a zná její hrůzy. Je přesvědčen, že ani vítězi nemohli by z zříci žádného prostředku a že válka, zejména v západní a střední Evropě, tak hustě zalidněné, znamenala by naprosté zničení kultury. Socialistický list, který uvedená slova převzali, je trochu v rozpacích a vykládá proč československá delegace dala přednost přijetí zásady před direktivami, plynoucími z demokratického nazírání. Socialistický list vítá, že i z Berlína ozval se souhlas s rázným odmítnutím šílené teorie o neodvratné válce.

Konečně tedy slova rozumu o poznání, že nemusí býti všechno špatné, že není třeba vždy a za každých okolností kritisovat a nadávat. Nepůjdeme cestou našich odpůrců. Neoznačíme uznání a kladné přijetí kancléřových slov národní velezradou, ani nebudeme tvrdit, že jde o mámení Goebbelsovy propagandy či ducha hitlerovské ideologie. Nám prostě stačí skutečnost, kterou jsme sledovali o několik let dříve.
V souvislosti s projevem adresovaným československým delegátům, citujeme, co napsal druhý socialistický list „České slovo“. Přineslo v neděli obrázek Hitlerových gard a pod obrázek napsalo: „Divný odznak Hitlerovy gardy. Až dosud měli lebku s hnáty ve znaku jen piráti. Podle výzdoby černých trubačů Hitlerovy standarty vidíme, že toto piratské znamení se zdá dobrým symbolem i kancléři německému pro jeho osobní gardu. Proti takovému vkusu nelze nic mít.“ Tato garda s trubači vystoupila při vítání delegátů frontovních vojáků v Berlíně. Vystoupila také na počest československých vojáků, representovyných dokonce socialistickými legionáři, jimž podle přiznání dostalo se velmi vřeleho přijetí. Kterak si to máme srovnat, že se nechutně mluví o vkusu říšskoněmeckého kancléře bezprostředně po tom, kdy se ukazuje obrázek z jeho gardy, vedené na počest také československé delegace? Srovnejte si jen slova, adresovaná československé delegaci kancléřem Hitlerem, s tím, co pod obrázek napsal ústřední list národně socialistické strany. Pak se ptejme, proč nás lidé ve světě nemají rádi, a kdo nás poškozuje za hranicemi. Žádný článek proti komunismu, žádný útok proti verbování lidí do Španělska nás nemůže v cizině poškoditi, ale osobně apoštrolované, nevskusné, hrubé útoky proti hlavám soudsedních států jsou nejhorším materiálem propagačním proti nám. Odcizujím nám sousedy a znemožňují dohody. Namáme nic víc co připojiti k oběma faktům. Kdo není slepý a není stranicky úzkoprsý, si je prostě srovná a učiní si svůj úsudek.

Jak je nyní patrné začal stranický spor v tom, jak popisovali návštěvu čs. legionářů v nacistickém Německu ve svém Českém slově národní socialisté a jak republikáni Venkova. Legionáři se tehdy na pozvání německého vedení zúčastnili Sjezdu frontových vojáků, přijal je říšský kancléř Adolf Hitler s udělali si společné „selfie“. Asi nepočítali s tím, že si fotku dají za rámeček, ale je nutné vzít v úvahu, že do začátku války chyběly ještě dva roku. Zatím, zdůrazňuji zatím, se bojovalo ve Španělsku. Komunisté tehdy vyhlásili heslo: U Madridu se bojuje za Prahu. Byla to pravda. Proč ale potom v poválečné vlasti titíž apologeti pronásledovali tzv. španěláky, není dodnes jasné. Stačí vzpomenout pohnutý životní osud MUDr. Fr. Kriegla. Ale zpátky do roku 1937. Zatímco Venkov bublá nadšením jak Hitler a spol. přijali československé legionáře jako bojové druhy, České slovo národních socialistů jako provokaci přinese obrázek čepice příslušníka Hitlerovy gardy s odznakem smrtihlava a jízlivým textem. Členem gardy se mohli stát jen příslušníci SS. Dnes, s dlouhým časovým odstupem, můžeme garderobiérské detaily rozšířit o poznání, že uniformy této vražedné squadry navrhoval sám Hugo Boss. Ale to je stejné poznání jako že otec balistických raket dopadajících na Londýn byl Wehrner von Braun, který o dvě desítky let později zkonstruoval raketu Saturn 5C jež dopravila na Měsíc prvního člověka…
Českoslovenští žurnalisté nemohou být, až na čestně výjimky, na těsně předválečné a na protektorátní období nijak hrdi. Lidé jsou prostě chybující bytosti. Ale vždy by mělo platit jedno, chybovat můžu, ale nikdo jiný na to nesmí doplatit. Tohle by mělo platit i dnes, jako soukromá osoba se mohu ve svých názorech mýlit, když poznám že jsem udělal chybu je mojí povinností to přiznat a těm, které jsem ovlivnil se omluvit. Stejně tak by se měl omluvit prezident republiky. Není soukromou osobou, volilo ho do úřadu více než dva a půl milionu občanů, a to je sakra pádný argument aby se těto lidem omluvil za zmatek, který způsobil svými výroky na adresu novináře Peroutky. Dnes, 1.10. 2016, vnesl do chaosu další zmatek jeho mluvčí Ovčáček sdělením, že se po článku Hitler je gentleman bude dále pátrat. Je to nesmysl, takový članek s pravděpodobností blížící se jistotě, neexistuje. A omluva prezidenta není projevem slabosti, ale gentlemanství. Viz výše: Jestliže gentleman selže …

Břetislav Albert

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *