Go to ...
RSS Feed

Archives for 1. 10. 2016

Zeman není gentleman

Nejdříve si ujasníme pojem o kterém bude nějakou chvíli řeč. Ve slovnícíh můžeme najít zhruba následující definici: Džentlmen (český přepis anglického výrazu gentleman) je muž z urozené rodiny nebo vyššího sociálního postavení. Může rovněž označovat muže vybraného chování, zdvořilého a čestného. Často je však za džentlmena označován i pouze společensky oděný muž, jenž nesplňuje výše uvedené