Go to ...
RSS Feed

Plzeň bude v září 2016 hostit konferenci Sudetoněmeckého krajanského sdružení


Vážené dámy, vážení pánové, milí krajané,

ve spolupráci se Sudetoněmeckou domovskou radou Vás srdečně zvu na Komunální kongres sudetoněmecké národnostní skupiny. Výměna zkušeností a odborné přednášky poskytnou českým a německým, komunálním politikům, jejím sudetoněmeckým partnerům jakož i zástupcům německé menšiny v České republice podněty pro další prohloubení jejich spolupráce. Mimo to je jedním z předních cílů Komunálního kongresu vzbudit zájem o nová partnerství a odstraňovat ještě existující překážky, abychom pomocí kooperací dosáhli společných cílů.
Pozvěte prosím, pokud jste tak už neučinili, své partnery v partnerských obcích k našemu kongresu. Těšíme se na Vaši spoluúčast.
Zůstávám s krajanskou sounáležitostí

Bernd Posselt
mluvčí sudetoněmecké národnostní skupiny
spolkový předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení

Program konference:
Freitag/Pátek, 9.9. 18.00 Uhr Abendessen / večeře
19.00 Uhr Begrüßung / Uvítaní
Siegbert Ortmann, Stv. SL-Bundesvorsitzender, Prof. Dr. Rudolf Kučera, Präsident PEU Tschechien
19.30 Uhr Grenzüberschreitende Vernetzung – die europäische Rolle der Euregios, Kommunen und Heimatverbände / Přeshraniční propojení – evropská funkce euroregionů, obcí a domovských svazů
Dr. Birgit Seelbinder, Präsidentin Euregio Egrensis
Petr Vokřál, Primátor der Stadt Brünn/Brno
Hans Schaidinger, Oberbürgermeister a. D. Regensburg
Moderation: Franz Longin, Vorsitzender des Sudetendeutschen Heimatrates

Samstag/Sobota, 10.9. 9.00 Uhr Einführung in die Thematik / Úvod do tématiky
Dr. Günter Reichert, Vorsitzender des Sudetendeutschen Sozial- und Bildungswerks
9.30 Uhr Tschechisch-deutsche Projekte und das Zusammenwachsen im Herzen Europas / Česko-německé projekty a sblížení v srdci Evropy
Heidrun Piwernetz, Regierungspräsidentin von Oberfranken
11.00 Uhr Podium: Deutsche in der Tschechischen Republik sowie Sudetendeutsche und Tschechen in Deutschland als Bindeglied zwischen beiden Ländern / Němci v České republice a Sudetští Němci a Češi v Německu jako pojítko mezi oběma zeměmi
Martin Dzingel, Präsident der Landesversammlung
Irene Novák, Vorsitzende des Kulturverbandes
Lída Rakušanová, Journalistin
Simona Fink, Grenzüberschreitendes Netzwerkmanagement
Peter Barton, Leiter des Sudetendeutschen Büros in Prag
Moderation: Steffen Hörtler, Stv. SL-Bundesvorsitzender

12.30 Uhr Mittagessen / oběd
14.00 Uhr Föderalismus und Selbstverwaltung von der Habsburger Monarchie bis zur Europäischen Union / Federalismus a samospráva – od Habsburské monarchíe až k Evropské unii
Bernd Posselt, Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe
Nina Nováková, MP, Tschechisches Parlament
16.00 Uhr Podium: Patenschaften und Partnerschaften – Motor der Zusammenarbeit / Kmotrovství a partnerství – motor spolupráce – prezentace měst ad.

Präsentation der Städte u. a.: Augsburg – Reichenberg/Liberec // Nürnberg – Prag/Praha // Regensburg – Pilsen/Plzeň // Schönsee – Ronsperg/Poběžovice
Moderation: Klaus Hoffmann, Stv. SL-Bundesvorsitzender
18.30 Uhr Schlussworte und Zusammenfassung / Závěrečné slovo – shrnutí
Reinfried Vogler, Präsident der SL-Bundesversammlung
Milan Horáček, MdB und MdEP a. D.
19.30 Uhr Gemütliches Zusammensein im Restaurant „Na Spilce“ in Pilsen / Přátelské posezení v restauraci „Na Spilce“ v Plzni

Sonntag/Neděle, 11.9. 10.00 Uhr Festgottesdienst in der Bartholomäuskathedrale zu Pilsen / Slavnostní bohoslužba v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni
http://www.pilsen.eu/turist/besuchen-sie/weitereinteressanteorte/kirchen/kirchen.aspx
11.00 Uhr Domführung, Verabschiedung / Prohlídka katedrály, rozloučení

Materiál je zveřejněn bez komentáře jen pro informaci našich čtenářů
Fotokoláž v záhlaví článku je od mistra tohoto moderního umění pana aTea s jeho laskavým svolením

One Response “Plzeň bude v září 2016 hostit konferenci Sudetoněmeckého krajanského sdružení”

  1. Josef B.
    13. 8. 2016 at 17.36

    Asi se tam uvidíme.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *