Go to ...
RSS Feed

Archives for 10. 8. 2016

Plzeň bude v září 2016 hostit konferenci Sudetoněmeckého krajanského sdružení

Vážené dámy, vážení pánové, milí krajané, ve spolupráci se Sudetoněmeckou domovskou radou Vás srdečně zvu na Komunální kongres sudetoněmecké národnostní skupiny. Výměna zkušeností a odborné přednášky poskytnou českým a německým, komunálním politikům, jejím sudetoněmeckým partnerům jakož i zástupcům německé menšiny v České republice podněty pro další prohloubení jejich spolupráce. Mimo to je jedním z předních cílů Komunálního kongresu vzbudit zájem o nová partnerství a odstraňovat ještě existující