Go to ...
RSS Feed

Svatý otec, papež František nemá pravdu


(Praha, 1.srpna 2016) Když se svatý otec, papež František, vracel z několikadenní návštěvy Polska, uspořádal na palubě letadla tiskovou konferenci na níž prostřednictvím přítomných novinářů vyslal do světa několik zásadních sdělení určených věřícím, jinověrcům a atheistům. Když jsem si pročítal papežova veřejná vyhlášení byl jsem rád, že papež František není mojí autoritou a že mohu vnímat jeho názory jen jako vyjádření někoho, jehož slova pustím jedním uchem dovnitř a druhým ven. Ten člověk se prostě mýlí a směřuje své věrné ovečky do záhuby. Navíc obviňuje katolíky z toho, že ani oni nejsou bez vady, že jsou také násilníci a vrazi. Být katolíkem a dostat takovou sprchu, asi bych zvažoval další působení v církvi. Ano, naše česká společnost čítající necelých jedenáct milionů občanů, má asi osmačtařicet odsouzenců na doživotí za kruté nebo vícenásobné vraždy a pár stovek dalších vrahů s nižšími tresty. Matematicky to lze vyjadřit poměrem jeden vrah na třicet dva tisíce občanů. U nás nezkoumáme náboženskou orientaci těchto lidí, řada z nich byli možná katolíci, jiní zase semité, další bezvěrci – ale žádný muslim. Ani takováto drsná statistika z nás nečiní stát s nějak mimořádnou občanskou trestností, jsme na tom podobně jako jiné evropské státy. Možná jen u sousedních Němců by se možná objevilo mezi vrahy, odpykávajícími si trest, několik muslimů, ale to je dáno tím, že turecká (částečně muslimská) menšina je velmi silně početně zastoupena. Totéž ve Francii, Holandsku, Belgii a dalších státech EU.

Papež František jakoby nechce vzít v úvahu existenci Islámského státu, podivného útvaru s pohyblivými hranicemi, rozkládajícího se na území jiných států (Iráku a Sýrie). Islámský stát se hlásí k chalífátu s náboženskou autoritou nad všemi muslimy na světě. Navíc usiluje o získání nadvlády nad všemi státy kde žijí muslimské menšiny. Korán, jako bible muslimů, je jejími vykladači (imámy) prezentován jako návod na likvidaci katolíků, židů a bezvěrců. Korán netuší co to je demokracie nebo rovnoprávné postavení žen ve společnosti. Korán nemůže v civilizované Evropě obstát a přiřadit se k jiným náboženstvím, jinými slovy, je nekompatibilní. Imámové to velmi dobře vědí a navádějí své posluchače k narušování, rozleptávání demokratických zřízení zevnitř. Slabinou demokratických států je jejich malá schopnost se rychle a rozhodně bránit teroristickým skupinám a jednotlivcům. Papež František uplatňuje zásadu pasivního nenásilí, udeří-li tě někdo, nastav i druhou tvář. To je ovšem zničující postoj. Proto se ozývají hlasy v římsko-katolické církvi, které se svatým otcem již zcela veřejně nesouhlasí. My atheisté jsme na tom v tomto případě mnohem lépe a můžeme bez obav svá stanoviska svobodně vyjadřovat. Alespoň do té doby, než nám to poslanci parlamentu zakáží zákonem. Ale jak znám odbojné Čechy, tak věřím, že spíše vymění od základů své zákonodárné sbory a v sebezáchovném duchu nastaví své zákonné normy třeba i v rozporu s právem Evropské unie. Tradice husitství a občanský vzdor nám pomohly překonat dva nejhorší despotické režimy, které se nám cizinci ze západu i východu snažili v upylnulých sedmdesáti letech vnutit. To nám dává zřetelnou naději, že si islám u nás živou půdu nenajde a těch pár zrádců a vlastizrádců bude po zásluze odměněno.

Občan s dvojím občanstvím států Vatikán a Argentina, pan Jorge Mario Bergoglio, nazývaný také papež František, má samozřejmě na svůj názor na islám právo. My máme zase právo s ním nesouhlasit a jeho radami na vstřícnost ke zhoubnému náboženství se neřídit. Naopak máme odpovědnost vůči našim občanům takové myšlenky prohlásit za nebezpečné. Ale abych papeži Františkovi jen nekřivdil, musím mu dát za pravdu v jeho tezi o tom, že terorismus vyrůstá tam, kde se peníze stanou bohem. Ano, jejich síle odolá jen málokdo, pro peníze a za peníze jsou lidé schopni zapomenout na své ideály, ctnosti a svoji čest. O to více si važme lidí, kteří se „koupit“ nedají a ti nechť nás vedou rozbouřenými vlnami evropské současnosti.

Břetislav Albert
Jorge Mario Bergoglio v metru v Buenos Aires (archivní snímek z roku 2008) Foto: AP

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *