Go to ...
RSS Feed

Archives for 30. 5. 2016

Nebojme se občanských postojů k věcem veřejným

Také v Africe jsou politici, kteří vidí dále než před svůj práh, jako to činí mnozí v Evropě. Vizionářství a předvídavost není dána každému. Konžský vyslanec Bokwango ví, o čem mluví. Má informace z první ruky. Je nekonečně naivní, hloupé a i dětinské, trvat na svém, jak to předvádí nejen paní Merkelová, ale i další

Také vás špatně vychovali? Co s tím budeme dělat? …

Od mládí mi vštěpovali úctu k našim předkům a lásku k této zemi. Učil jsem se národní dějiny a českou literaturu, navštěvoval jsem památky spjaté s českou minulostí, chodíval do divadla, kde zněla čeština, navštěvoval folklorní festivaly, kde ožívaly tradice mých předků. Jásal jsem jako dítě, když naši sportovci vítězili, na stožár stoupala česká vlajka