Go to ...
RSS Feed

Archives for 18. 2. 2016

Tušíte vůbec jaký je současný stav islamizace Evropy?

Při pohledu na obrázek v záhlaví článku si člověk nutně musí položit otázku: Jestli tohle není islamizace, tak co to tedy je? Každý červený bod je buďto tábor migrantů nebo ubytovna… Muslimská hrozba pramenící z téměř nekontrolovatelného proudu migrantů z Blízkého východu a z Afriky, je vážnou hrozbou. Severní státy Afriky totiž neobývají jen černoši, ale