Go to ...
RSS Feed

Velká listopadová grafická revoluce


Více než osm let se setkávali naši příznivci s poměrně konzervativní podobou iReportéra, která vycházela z grafické úpravy zaniklého tištěného týdeníku z konce šedesátých let a z chvilkového znovuobnovení po tzv. sametové revoluci. Doba internetu má kromě svých nevýhod také zásadní výhody: těmi je především informační svoboda. Každý, kdo má připojení na internet a vhodný program na prezentaci svých myšlenek, může svobodně psát a vydávat své názory a myšlenky k očím jiných lidí. Osobně bych tuto dobu informační svobody přirovnal k časům objevení a rozšíření knihtisku a ke všemu, co tento objev znamenal pro lidstvo. Mezi prostý lid znalý písma se začaly šířit levně vyráběné knihy – do té doby opisované ručně – a to nejen ty prověřené a vrchností či církví posvěcené, ale i takové, které stovky let nesly označení Libri prohibiti – Zakázané knihy. Dnes zaznamenáváme pokusy v řadě zemí světa o kontrolu svobodné informační dálnice – internetu – Vitantur sites čili Zakázané stránky. // Česká republika patří mezi špičku zemí světa s nejvyšší mírou svobody a demokracie a to i přes to, že řada lidí tento fakt popírá. Ale stačí si vyslechnout příběhy lidí z různých zemí a sami se podivíte tomu, co v těch zdánlivě svobodných a demokratických zemích je možné. Jen pro názornost stačí připomenout nedávnou a stále neukončenou kauzu dětí Michalákových, říkáte si, jak je možné, že v Norsku takto jednají a rozhodují veřejné instituce. Jak může skupinka podivných lidí rozhodnout o dvou dětech, které jsou českými občany. I kdyby se prokázalo něco nenormálního uvnitř rodiny a bylo nutné děti rodičům odejmout, logika věcí by velela předat děti prostřednictvím diplomatického zastoupení českým orgánům sociální péče. A přitom nikdo nepochybuje o demokracii v Norsku. Jen je taková pro nás nepochopitelná. // Rozhodli jsme se změnit vizuální podobu iReportera tak, aby lépe odpovídala současnému trendu internetové neprofesionální novinařiny tzv. občanské žurnalistiky. Budeme i nadále otevření všem, kdo mají ostatním lidem co říci. Přivítáme každého nového přispěvatele. Digitání fotoaparát má dnes téměř každý a krátkou zprávu o událostech je schopen napsat rovněž každý. Se stylistikou textu si hlavu nelamte, to rádi učiníme za vás, bude-li to zapotřebí. // Ať žije Velká listopadová grafická revoluce!
Břetislav Albert, vydavatel a šéfredaktor

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *