Go to ...
RSS Feed

Ani tato informace se v našich médiích neobjeví…


Konžského politika citovala řada západních papírových médií

Konžského politika citovala řada západních papírových médií

(Informace zveřejněná v New York Times) Představitel Republiky Kongo u Organizace spojených národů (UN, OSN), Serge Boret Bokwango, svoje odmítání “uprchlické politiky” Evropské unie vyjádřil velmi drasticky: “Afričané, jež nyní vidím v Itálii, jsou doslova vyvrhelové a odpad Afriky. Prodají cokoli a kohokoli a zku.ví i sami sebe. Tito lidé vystupující po ulicích jako kramáři a slídící ulicemi měst za kořistí v žádném případě nejsou Afričani v Africe, bojující za obnovu a rozvoj svých zemí. Vzhledem k tomu se ptám sám sebe, proč Itálie a jiné evropské země a také arabské země dovolují a tolerují, aby se na jejich národních územích takové osoby zdržovaly. Pociťuji silný vztek vůči těmto přistěhovalcům z Afriky, jež se chovají jako krysy napadající města v Evropě, a silný stud za ně. Pociťuji ale také silný vztek a stud vůči těm vládám v Africe, které tomuto masovému odchodu svého odpadu do Evropy také ještě napomáhají.” Toto stanovisko jednoho představitele Spojených národů zná patrně i vláda Německa. A navzdory tomu je i nadále snahou dostat do Evropské unie tohoto “odpadu” co nejvíc. A politici se dokonce nestydí tvrdit o něm, že to jsou “kvalifikovaní odborníci”. Ti, co by dali přednost takzvanému “australskému modelu”, nejsou v Evropské unii slyšeni.
(Co to je Australský model? Lodě s “uprchlíky”, přistižené australským námořnictvem nebo pobřežní stráží, nesmějí přistát a jsou poslány zpět. Kdo se utopí, zemře hladem nebo žízní, je si tím vinen sám. Nemusel se přece na takovou cestu vydat. Protože každý z těchto uprchlíků ví, že to, čeho se právě účastní, je ruská ruleta.)

 

Objektivitu listu NYT si dovolí zpochybnit málokdo

Objektivitu listu NYT si dovolí zpochybnit málokdo

18 Responses “Ani tato informace se v našich médiích neobjeví…”

 1. J.K.
  30. 5. 2016 at 19.13

  Také v Africe jsou politici, kteří vidí dále než před svůj práh, jako to činí mnozí v Evropě. Vizionářství a předvídavost není dána každému. Konžský vyslanec Bokwango ví, o čem mluví. Má informace z první ruky. Je nekonečně naivní, hloupé a i dětinské, trvat na svém, jak to předvádí nejen paní Merkelová, ale i další představitelé EU. Jsem si jist, že ve Velké Británii převáží chytrost a získané zkušenosti nad původním nadšením z členství z EU. A doufám, že bude brzy následovat i Česká republika a další, Polsko, Maďarsko. Škody nejen hmotné, které nás očekávají vlivem přistěhovalectví, rychle převáží ideje humanismu a vstřícnosti, tedy mylné filosofie multikulturalismu a povedou k eskalaci přirozenosti lidí, tedy k obraně své kultury ve jménu vlasti a práva na tradiční zvyky a způsoby života. Bude to eskalace násilí, jak individuálního, tak brzy hromadného. Bude muset následovat buď exodus nezvaných cizinců do zemí původu nebo zemí mentálně blízkých, nebo občanská válka. Kde vznikne nejdřív, nelze předvídat, tak jako nelze předvídat terorismus skupin džihádistů, nebo jednání evropských politiků. Ale musíme se na to připravovat, vážně. Umím si vývoj dobře představit a není to cesta míru ani přátelství. Stačí vzpomenou Jugoslávii, jak skončilo toto společenství, když lid může promluvit o svých tužbách a právech zbraněmi. Tak to bude možná v celé Evropě.

 2. E- mail vyplněn!
  2. 6. 2016 at 8.31

  Děkujeme, je to názor většiny poctivých a čestných občanů Evropy, avšak je hrozné, že jsme rukojmím chamtivých tak zvaných představitelů, kteří zlo přistěhovalectví páchají na vlastním národu evropském za jidášský groš a za pomoci represivních složek, které poctivé občany umlčují. Působení Slovenska v EU je pro nás velkou nadějí. Odkud to celé zlo proudí, je všem jasné a proč máme pořád opakovat, že to dobře víme – sami nám to ti zločinci předvádějí, aby nás zastrašili.

 3. amenhotep16
  2. 6. 2016 at 15.32

  Je to sice zajímavé a podnětné, ale ve fyzice i ve společenských vědách platí základní přírodní zákony, zejména zachování rovnováhy. Bojím se ale, že vzhledem k mainstrémové síle sluníčkových blbů a slabosti opovrhované většiny odpíračů jsme někde těsně na rovnovážném stavu. Jestli někdo neučiní razantní záchranný krok, tak se ta pochybná socha Evropa nadobro překotí a rozfláká sobě a nám všem obyvatelům držku. Slovem „někdo“ myslím tu slabou většinu a slovem „něco“ myslím naflákat držku sluníčkům.

 4. 3. 6. 2016 at 14.24

  Važme si takových afrických vlastenců, jako je Serge Boret Bokwango. Není pochyb o tom, že tak, jak se chovají uprchlíci imigrující do Evropy, že to jsou lidé nejen ekonomičtí vizionáři, ale mnozí jsou nebezpeční díky své nekompromisní a s mírem neslučitelnou vírou, násilníci a Amerikou vycvičení vrahouni, jejichž jediným cílem je zcela ochromit EVROPU po všech stránkách a učinit z ní na USA závislou kolonii. Jenže Evropané nejsou Afričané ani Američané s primitivním myšlením… A proto je jasné, že ISLAMIZACE EVROPY SE NEKONÁ A KONAT NEBUDE..!!

 5. 4. 6. 2016 at 17.14

  Ukažme jim skutečné „Česko“… http://www.alekus.rajce.net. Podle hlavy státu nejsou Češi xenofobní, ale od Třebíče přes Jind. Hradec k Č. Budějovicím nic jiného neroste. Buranský trojúhelník: Jihlava – Znojmo – Č. Budějovice. Vše empiricky zjištěno.

 6. Jarmila S
  8. 6. 2016 at 13.09

  Děkuji za tento názor člověka, který ví o čem mluví. Většina našich obyvatel sdílí podobný nebo stejný názor. Stačí se jen podívat na Youtube – město Calais. Rozumnému člověku ten pohled napoví, že jestli dopustíme něco takového jako Francouzi, tak to u nás skončí stejně. Je nepochopitelné co si od toho Němci, Francouzi a další špičky EU slibují, přeci to musí vidět, že těmto lidem stačí nějaký stan a něco k jídlu, oni nechtějí pracovat, je to vidět i v jejich táborech – nezkutečná špína, odpadky – nejsou schopni si ani po sobě uklízet. Jsou v domnění, že jsme povinni to za ně dělat my ostatní. A co je nejhorší, šíří se tam nemoci, tito lidé jsou na ně imunní, snášejí je, naopak my Evropané nejsme imunní vůči těmto nemocem a pokud jsme chtěli jet do zemí odkud přistěhovalci přicházejí, museli jsme se dát očkovat a teď si tyto nemoci tady dobrovolně zaneseme. Já nejsem proti tomu někomu pomoci když je v nouzi a má snahu sám se podílet na tom, aby svou špatnou situaci zlepšil, ale co vidím a slyším, tak většina přistěhovalců chce jen výhody, těch kteří utíkají před válkou je minimum. Do Evropy proudí jen ti, co nemají zájem chránit svou vlast, skuteční vlastenci a slušní lidé zůstali doma a brání svou vlast.

 7. Mertin
  11. 6. 2016 at 19.31

  Všude se píše o uprchlické krizi, migrantské krizi a podobně. Proč lidem nikdo neřekne pravdu, že ve skutečnosti se jedná o islámskou invazi. Za tuhle politickou korektnost zaplatíme svými životy a naše děti a vnukové se budou smažit v islámském pekle. Přitom stačí tak málo. Používat svůj mozek a naslouchat svým základním pudům, hlavně tomu, co má na svědomí sebezáchovu.

 8. lojzo
  12. 6. 2016 at 19.40

  Každý kdo zrovna není dementní musí zjistit, že toto je ta cílená tsunami islamistů a afrikánců kteří mají ovládnout a oslabit EVROPU! Že to je pravdou poznáme dle toho, že Sobotkova vláda před občany říká, že nepřistoupí na přidělování islamistů, ale v Bruselu slíbil, že do příštího roku ON přijme 17 tisíc islamistů! Takže národ bude muset povstat a bránit se proti IS bez našich vládních zrádců, kteří nás zaprodali za peníze!

 9. Stanislav F.
  13. 6. 2016 at 16.46

  Zdravý rozum nebere, jak si s námi evropské špičky zahrávají a posílají celý Starý kontinent násilně do středověku. Paní Merkelová je Trojským koněm nasazeným USA do Evropy ve snaze ji hospodářsky oslabit (už generál Persching tvrdil, že obrana USA začíná v Evropě). Nezapomínejme, že se na objevení Ameriky podíleli především dobrodruzi, vyvrhelové a spodina společnosti, kteří tam před pěti sty léty vypluli, aby získali co nejvíce bohatství za každou cenu – i za cenu krve. Teď nastala ta chvíle, kdy si z nás jejich potomci udělají levnou pracovní sílu a abychom se nestavěli na zadní, chtějí nás pomocí imigrantů islamizovat- což je v podstatě důkladné vymytí ještě rozumně uvažujících evropských mozků zvrácenou ideologií jakéhosi šílence, uzurpátora, prznitele dětí a svých vlastních sester, jehož „učení“ bylo vtloukáno každému členu této komunity od raného dětství tak násilně, že se neodvažovali k sebemenšímu odporu. EU v nynější podobě je největší neštěstí pro Evropu, protože její diktát znemožňuje obyčejným, slušným, pracovitým a inteligentním lidem byť jenom vyslovit svůj názor, natož aby se tomuto přicházejícímu zlu mohli bránit. Jak to vidím, situace se zakrátko stane tak výbušnou, že bych se nedivil, kdyby došlo k občanské neposlušnosti – což by bylo to nejhorší, co by se mohlo stát.

 10. Jindřich E.
  15. 6. 2016 at 19.44

  Já se připojuji k názorům pana Stanislava F. Na občanskou neposlušnost mám však jiný názor. Myslím, že to by nebylo to nejhorší. Ještě je tu něco horšího a to je nesmiřitelný odpor skupin a uskupení k metodám vládnutí a k jednotlivcům v politickém systému. Už jen krůček k občanské válce. Utěšuje mne jen to, že dosavadní vývoj v této zemi ukazuje, že jsme naprostí ignoranti, neumíme si vážit jeden druhého a ani nepřejeme sousedovi lepší žití. Takže asi projdeme fází podobného vývoje jako Američané a budeme střílet každý za sebe a naše soudy nás budou soudit jako útočníky a nikoli sebeobránce. Je mi to líto.

 11. Barnabáš
  21. 6. 2016 at 16.35

  Ak sa neuplatní okamžitá zásada „už ani noha“ a ostatní po selekcii spiatočka -najlepšie všetci- bude to znamenať rozpad Unie s následkami. Chcete vedieť akými?

 12. mirouš
  21. 6. 2016 at 22.25

  Každý kdo zná současnou situaci ve městech spolkových zemí Německa, kde jsou tzv. „začleňování uprhlíci do struktur místního obyvvatelstva“ ví, že přes snahu zemských úřadů se to po více jak tří generace stále nedaří, naopak odpovědné úřady zjišťují, že přes vynaložené vysoké částky na socializaci a výchovu přistěhovalců se dostavuje zcela opačný efekt a to, že se vytváří mnohačetné komunity, navíc dobře finančně zajištěné, řídící se pouze pravidly muslimského náboženství, nadřazovaných nad zákony spolkových zemí. Vytvářením organizačních struktur, které jsou pro státní instituce nečitelné, jsou podhoubím pro radikály, kteří je využívají – jako je tomu ve Francii, Belgii atd…
  Přílivem nekontrolované masy imigrantů bez jakékoliv evidence byl položen základ pro vytváření nátlakových situací spojených právě se systémem pro finanční, azylovou a další pomoc imigrantům. Je otázkou komu má tato situace posloužit a i z projevu poslankyně Dr. Wagenknechtové (Paní Merkelová, kde to žijete…) ve spolkovém sněmu k osobě p. Merkelové je zřejmé, že i většině německých občanů se postup EU v čele s A. Merkelovou nelíbí. O tohleto ani my nestojíme, tomu se bráníme a takovouto situaci u nás nedopustíme.
  Právě pro tato známá fakta je proto nepochopitelné, jak vystupují odpovědní politici – poslanci, vládní činitelé, i odpovědní zástupci EU, kteří přes tyto skutečnosti, vytvářejí svým dogmatickým tvrzením, že je nutno tuto situaci chápat jako humanitární pomoc, neskutečný chaos a deziluzi o hodnotách evropského společenství.
  Nikdo z těchto rádoby „vůdců“ nehovoří o osobní odpovědnosti a už vůbec ne o tom, kdo za tak špatná rozhodnutí, která mohou na desetiletí změnit křehkou bezpečnostní stabilitu, kterou si Evropa pracně po mnohalétých válečných útrapách vydobyla, ponese odpovědnost do budoucna.
  Proto si vážím a souhasím se všemi těmi, kteří se již vyjádřili nesouhlasně se stávajícím postupem zejména těch našich politiků, kteří tuto situaci zlehčují a nenaslouchají hlasu převážné částí obyvatel naši země. Nenechme si vnutit něco o čemž jsme přesvědčení, že nebude pro nás bezpečné a zničující. Nenechme se chlácholit slovy, že k nám nikdo nechce, že my imigranty nezajímáme. I v naší zemi již žije komunita muslimů o skutečném počtu se vedou statistiky, ale reálný počet bude úplně jiný. Náš národ a to historicky včetně Slováků mnohokrát v minulosti projevil pochopení pro humanitární pomoc. V meziválečném obdodí jsme jako jedna z mála zemí přijímali uprchlíky z celého světa a nikdy jsme se nezříkali pomoci potřebným a to jakýmkoliv způsobem. To platí pro současnost i budoucnost, ale o tom si musíme rozhodovat jen a jen sami.

 13. ZDEŃKA J.
  22. 6. 2016 at 21.45

  ŹÁDNÍ UPRCHLÍCI, ŽÁDNÁ MIGRACE, OKAMŽITĚ VŠECHNY VRACET ZPĚT, PŘI POKUSU O NÁVRAT ZAST*ELIT!

 14. Stanislav F.
  24. 6. 2016 at 22.31

  Dneska je pro Evropu mimořádný den – ačkoliv v to věřil jenom málokdo, došlo k brexitu!

 15. EVKA
  27. 6. 2016 at 18.54

  Všichni mi mluví z duše. Souhlasím naprosto s krátkým komentářem paní Zdeňky. Na moři bych doporučila model australský = nedovolit lodím přistávat, ale hned je vracet zpět. Jsou opravdu neslučitelní s našim životem a kulturou.

 16. Jan
  1. 7. 2016 at 17.48

  Jakmile lidi dostanou do ruky zbraně, tak první na ráně bude Sobotka a jeho vláda, potom cikáni a pak až migranti! (Jde o názor čtenáře, redakce tento postoj nezastává)

 17. proud
  13. 9. 2016 at 8.51

  Mno,“primitivni“ argumenty nezastavam dokud nedojdou ostatni. Ale co se migrantu tejke, mam nazor ze potrebnymu je treba pomoct! Ovsem taky je potreba zjistit, kdo je skutecne onen „potrebnej“! Integraci skrtam uplne a naprosto! Naopak bych vydal migrantum neco jako zavaznou hostovaci vyhlasku, aby vedeli jak se jako hosti maji na navsteve chovat,jeji poruseni znamena okamzity vyhosteni bez pardonu. Kazdej by mi podepsal ze jakmile pomine hrozba u nej doma, opusti nasi republiku! Nevim co je na takovy politice spatnyho nebo skodlivyho a proc je problem neco takovyho uplatnit v cely EU,kdyz uz tuhle sionistickou saskarnu hloupe trpime!

 18. 17. 12. 2017 at 16.31

  Všichni uprchlici by měli být čipováni k zaměření GPS a důležité k identifikaci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *