Go to ...
RSS Feed

Od vás, pane Muscheli, se peskovat nedáme!


Takhle se usmíval představitel Francie Edouard Daladier po podpisu Mnichovské dohody na Adolfa Hitlera

Takhle se usmíval představitel Francie Edouard Daladier (vlevo) po podpisu Mnichovské dohody na Adolfa Hitlera

(Praha, 2.7.2015) Papírová média, která si musíte v případě zájmu koupit, ale především Česká televize ČT1 a ČT24, které si coby koncesionáři platíme aniž bychom měli vliv na kvalitu a objektivitu jejich vysíláni, přinesly informace o vystoupení francouzského politika Laurenta Muschela na semináři pořádaném poslaneckou sněmovnou ČR. Muschel zde vystoupil se svými názory jako ředitel pro migraci a ochranu při Evropské komisi. Pro doplnění je třeba dodat, že se narodil v roce 1968. Tento pán dnes zastupuje Brusel a tlumočí jeho názory a stanoviska. Na naši adresu pronesl následující moudro: „V letech 1968 a 1969 od vás odešlo na 70 tisíc lidí na Západ. Teď je na vás, abyste ukázali svou solidaritu!”
To si tedy, pane Muscheli, nebudeme rozumět. Pokud u vás ve Francii a v Bruselu děláte běžně takovéto historické guláše z událostí, o kterých víte jen zprostředkovaně, tak to alespoň na nás rozhodně nezkoušejte. Současný stav exodu migrantů do Evropy je následkem válek vedených Spojenými státy a jejich spojenci z NATO (tedy i námi od roku 1999) na Blízkém Východě a také zoufalým stavem ekonomik většiny států Afriky, jejichž managementy nejsou schopné se úspěšně starat o prosperitu svých zemí. Se svobodou, která nastala po rozpadu koloniální soustavy (s velkou účastí Francie), si Afričané nevěděli a dusud neví rady. V zemích pod koloniální správou mohly být dokonce liberální prvky, parlamenty, vlády s omozenou pravomocí. Rozhodující slovo měl vždy správce, guvernér a také hlava státu kdesi v zámoří a vojenská posádka. Když tyto znaky kolonialismu přestaly platit, moci se zmocnili kmenoví náčelníci, tak jak tomu bylo kdysi. Taková přeměna nebyla k lepšímu, lidé více trpěli a vládnoucí kmeny a rodiny bohatly. Společnosti se vracely do středověku.
Situace v střední Evropě byla zcela jiná, desítky let jsme v ČSR po odmítnutí Marshalova plánu hospodářské pomoci pod komunistickým vedením doháněli západní státy, tu méně jindy zas více úspěšně. Plánované hospodářství nefungovalo tak, jak si to na ÚV KSČ malovali. Jedna ekonomická reforma síhala druhou a přesto jsme mohli Západu jejich spotřebu a produkci jen závidět. Společnost dospěla do fáze, kdy bylo nutné otevřeně lidem sdělit, proč to všechno nefunguje. Přišel rok 1968, změna politiky KSČ k větší liberalizaci a k demokracii. K soutěži politických stran. To bylo ovšem velmi nebezpečné pro moskevská pravidla hry na nerozborné přátelství a bratrství. A tak sem v srpnu vtrhlo pět armád Varšavské smlouvy, aby nám s ostrými náboji ve zbraních domluvily.
Proto, pane Muscheli, odešly desetitisíce lidí, schopných, pracovitých, vzdělaných, kteří uměli jíst příborem, slušných a přátelských, vděčných za každou pomoc, které se jim v nových zemích dostalo. Byla to již několikátá emigrační vlna z našich zemí, když pominu tu vlnu pobělohorskou vlnu exulantů v čele s J. A. Komenským, máme tu vlnu po roce 1938, na které se krutě podepsala vaše rodná Francie svým podpisem Mnichovské dohody, byla tu další po roce 1948, kdy se chopili neotřelým způsobem moci českoslovenští komunisté v režii Moskvy a pak ta nedávná v roce 1968. Tady je nutné podotknout, že když se konečně v roce 1989 vrátila naše země k demokracii a mezi ostatní evropské státy, mnoho dřívějších emigrantů se vrátilo domů do své rodné a nyní již svobodné země. Tomu vy, pane Muscheli, nemůžete rozumět. Asi netušíte, že dost naši občanů hodnotí nejen to, co se říká, ale současně také to, kdo to říká. Neberte si naše dějiny do úst a nesuďte nás, vy ne! Francouzi a Angličané nás zradili a opustili v době pro nás kritické a to se nedá zapomenout.

Jaroslav Skupien

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *