Go to ...
RSS Feed

Už nebo jen dva roky?


Justiční kůrovec v podání klasika fotomontáže aTea

Justiční kůrovec v podání klasika fotomontáže aTea

Věhlasné „paní spravedlivé“, které za dvě desetiletí napáchaly v této zemi svým sobectví a zlobou už spoustu zla, udělaly mnoho lidí nešťastnými, a vše jen proto, aby agresivně prosazovaly sebe a své pohodlí (takzvaně se starat i všelijaké elementy je totiž v této zemi bezva kšeftem, samozřejmě pouze proto toho, kdo na podobné superpodvody má žaludek)  by mne jistě ukamenovaly za to, že odkaz posílám dál – a nepochybně za pomoci lokajsky úslužných fízlů, jejich neméně ke všemu svolných práskačů a posléze „nezávislých soudců“, nezávislých asi jako jistá manželka jednoho ze známých šmejdů novodobé české politiky, když se doslova vydováděla na řidiči MHD udělením do nebe volajícího trestu, což je dodnes ostudou českého soudnictví, pochopitelně za mlčení všech ostatních soudců, kterým jde hlavně o jejich teplá místečka.

Jenže právě i ony „paní spravedlivé“ jsou na vině, že například označení vlastenec je dnes urážkou a pro mladou generaci dokonce k smíchu, zájem bránit vlast je nacionalismem a možná až rasismem, protože jsme přece Evropané bez hranic, hlásáme svobodu a demokracii a  lidská práva, ale nikde není slyšet jediné slovo o povinnosti a odpovědnosti. Morálka je taková, jak si ji každý nastaví, pokud se jí hodlá vůbec zabývat, závist jsme nazvali právem na prosazování spravedlnosti, neurvalost a agresivní hulvátství jsou náhle právem na svobodu projevu, lenost a vyhýbání se práci je svobodnou volbou života (u skupin k této „svobodě“ se neuchylujících ovšem s povinností prostřednictvím svých daní a sociálních dávek se o tyto svobodomyslné spoluobčany řádně postarat). Zanedbaná výchova děti je svobodou s vytvářením vlastního názoru, a pokud vyvrcholí v projevy agresivity a hrubého násilí, pak „mladistvý svobodně hledá výrazové prostředky k prosazení práva na svůj názor“. Alkohol, drogy a šikana jsou cestou svobodného hledání životních hodnot, avšak bez povinnosti a odpovědnosti. Příklady tradičních hříchů vymizely z povědomí společnosti, a nikdo je nepřipomíná, k údivu dokonce ani sama církev, protože se zjevně něco takového nehodí do společnosti hlásající svobodu projevu. Pravda se stala lží, víra se stala beznadějí. Stáří obtěžuje mladší a je na překážku celé společnosti. A moudrost stáří jsme raději zašlapali.

Kdo má jiný názor než většina, je nekorektní, v horším případě prosazuje totalitu proti liberalismu. Mnozí mohou všechno a současně nemusí nic. Odvolávají se na lidská práva a občanské svobody, ale zapomínají, že současně platí povinnosti.

Rodina přestává být přístavem bezpečí. Tradiční rodina je přežitkem časů minulých, dokonce obtěžujícím, a přednost dostává povrchnost bez odpovědnosti, označovaná za svobodu a volnost, protože to je pohodlnější. Vymizely základní povinnosti a ohled k ostatním, protože bezohlednost jsme povýšili na zdravé sebevědomí a chamtivou zlodějnu na ekonomickou zdatnost. A dav v podhradí hromadně bečí jako ovce na pastvě, a papouškuje, co je mu přes povrchní média opakovaně vtloukáno do hlav,  a toho, kdo by snad nechtěl bečet bez vlastního názoru, toho už sám dav onálepkuje podle návodu k hromadnému nálepkování nepohodlných.

To jsme dopadli!


-pt-

https://www.youtube.com/watch?v=gye_0TjQBo4

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *