Go to ...
RSS Feed

Počítání čtyřlístků


Obrněný kolový transportér Pandur

Obrněný kolový transportér Pandur

Řadu let jsme bydleli na Praze 6, kde, jak jistě známo, sídlí v řadě objektů velení naší armády již od první republiky. Dokonce naše ulice měla povzbudivý název Národní obrany. Koncem šedesátých let se to na ulicích Dejvic hemžilo důstojníky od majora výše. Potkat nějakou nižší hodnost bylo téměř vyloučené a rovnalo se nalezení čtyřlístku na tenisovém kurtu. Není divu, armáda měla desítky tisíc vojáků základní služby a těm bylo nutné velet, cvičit je a připravovat na válku se zákeřným nepřítelem. Patřím k těm záklaďákům, kteří do tajných map zakreslovali směry útoku československé lidové armády na západoevropská města. My, štábní podůstojníci, jsme z toho měli akorát prču. Na rozdíl od našich oficírů, kteří to snad mysleli vážně. Pak čas oponou trhnul, jak praví klasik, skončila branná povinnost, armáda redukovala své počty i množství útočných tanků a obrněných transportérů. („Jestlipak víte, vy pitomci, kolik se vejde do obrněného vozidla západoněmeckých soudruhů?!” takových Troníků bylo nepočítaně.) Ale podle počtu důstojníků procházejících se v současnosti v dejvických ulicích, by se mohlo zdát, že velení naší armády zůstalo početně netknuté. Zřejmě odešli jen ti, kteří zatvrzele odmítali přijmout jako vojenský komunikační jazyk angličtinu místo ruštiny. Připomínám, že podmínkou pro setrvání v tzv. Vládním vojsku byla kdysi znalost němčiny slovem a písmem, ale to jen tak na okraj. To je základní problém existence státních struktur malého národa. O tom sepsal základní traktát již pan profesor T.G.M. v roce 1905.

Pohleďte jaká je struktura personálního složení Armády České republiky v rove 2015. Máme 20.864 vojáků (mužů a žen) z toho je 21 generálů, 1.942 vyšších důstojníků (plukovníci a majoři), 3.377 nižších důstojníků a ti velí 5.944 praporčíkům, 6.963 poddůstojníků a 709 členů mužstva (zbytek vojáků tedy cca 1.908 vojáků je ve školách).

Jednoduchým kupeckým propočtem dojdeme k následujícím výsledkům: na jednoho důstojníka (bez ohledu na to zda jde o vyššího či nižšího) připadá cca 2,5 vojáka (poddůstojníků, praporčíků a členů mužstva) … Když to převedeme do praxe tak v jednom obrněném transportéru Pandur by mělo jet cca 14 vojáků (posádka a výsadek), tedy při poměrech v naší armádě jeden plukovník, jeden major, dva kapitáni a čtyři praporčíci, pět poddůstojníků a jeden vojín… Skutečně úžasné složení armády.

Břetislav Albert

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *