Go to ...
RSS Feed

Archives for 24. 4. 2015

V Číně cikáni (Romové) nežijí, protože se tam musí pracovat?

Tak nám to demo-kratické USA zase nandaly. Sociální odloučenost cikánů (Romů) a násilí proti příslušníkům rom-ské komunity ozna-čila za vážný pro-blém České repu-bliky zpráva o stavu lidských práv ve světě v roce 2014, kterou vydalo americké ministerstvo zahraničí. Čeští Romové podle ní strádají chudobou a čelí diskriminaci. Zdroj: iDnes.cz. Je logické, že ti, co nemají