Go to ...
RSS Feed

Kde byli profesionální ochránci bezpeč-nostních zájmů státu a národa?


Kde jste byli, když byla zahájena konverze zbrojařského průmyslu (v podstatě útlum zbrojařské výroby a vyklizení trhů konkurenci) a pomlčková „válka“, které vedly k rozpadu československé státnosti? Kde jste byli v době, kdy se prezident Havel omlouval sudetoněmeckým spolkům? Cožpak jste netušili, co z toho v budoucnu může potenciálně vzejít?
Kde jste byli, když státní vyjednavači vyjednávali diskriminační přístupové podmínky do EU, kterých přijetí mnohdy znamenalo likvidaci celých sektorů české ekonomiky a jejich ovládnutí zahraniční konkurencí?
Kde jste byli v době, kdy byly pokládány základy mafiánského kapitalismu v české zemi? Kde jste byli v době divokých privatizací, když se tvořily základy dnešní oligarchie a stát byl brán neskutečným způsobem na hůl?
Kde jste byli v době, když stát pod cenou vyprodával přírodní zdroje a klíčové strategické podniky, produktovody, energovody … zahraniční konkurenci a nebo subjektům se sídlem v cizině?
Kde jste byli v době, když stát ztratil kontrolu nad měnovou oblastí?
Kde jste byli v době, když stát ztratil kontrolu nad oblastí finančnictví a tuto převzaly matky nadnárodních finančních center a jejich kapitáloví vlastníci?
Kde jste byli, když stát vyměnil státní zlatý poklad (celonárodní sbírku) v době nejnižší ceny zlata za státní dluhopisy cizího zadluženého státu?
Kde jste byli v době, kdy se EU transformovala z relativně volného svazku států v totalitního molocha postupně požírajícího národní suverenitu států? (nadřazenost zákonů EU nad národním zákonodárstvím států atd.)
Kde jste byli v době, kdy se NATO transformovala z obranného bezpečnostního svazku v globální útočný projekt? Kde jste byli v době, kdy se ČR připojila ke svazku států, které provedly v rozporu s mezinárodním řádem násilné odtržení Kosova od srbského státu a zavedly tím v praxi precedent rušící územní nedotknutelnost a suverenitu státu? Cožpak jste netušili, jaké důsledky by to mohlo mít v budoucnu pro český stát?
Kde jste byli v době, když NATO zahájilo pod smyšlenými záminkami sérii mezinárodních zločinů a zatažení ČR do válek, jejichž důsledkem jsou eskalace násilí a radikalismu? Cožpak jste netušili, jaké to bude mít bezpečnostní následky v oblasti migrace obyvatelstva zničených států do evropských zemí?
Kde jste, když evropská byrokracie usiluje o určení povinných kvót pro utečence z válečných zón do evropských zemí? Cožpak nevíte, že mezi těmito migranty jsou začasté skrytí džihádisté usilující o pomstu za zničení svých zemí a svých rodin západními armádami?

Anonym

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *