Go to ...
RSS Feed

Archives for 15. 3. 2015

Čapkovy Italské listy by dnes nevznikly

To, co se děje v současnosti na jihu Itálie, nemá v moderních dějinách obdoby. Kouzlo Čapkových Italských listů je nenávratně pryč a sami Italové s hrůzou přihlížejí událostem. Jak popsal situaci jistý dopisovatel Mario Frantini německému internetovému médiu Netzplanet.net starousedlíci začínají opouštět své domy a odcházejí na sever. Oblasti jsou zasaženy novou zločinnou činnost azylantů. Nejprve

Gratulace a sláva lidu a vládě Holandska

Holandsko, které má 6 % muslim-ského obyvatel-stva, je od ledna nuceno utlumit svůj program “multikulturalis-mu”. Holandská vláda má po krk toho, jak je ha-nobena muslimy a proto opouští zmíněný model soužití. Po dlouhém období „multikulturalismu“, které nepřineslo nic, kromě povzbuzení muslimské imigrace a vytvoření paralelní společnosti, která škodí zemi, objevuje se teď nový projekt, který předložil

Kde byli profesionální ochránci bezpeč-nostních zájmů státu a národa?

Kde jste byli, když byla zahájena konverze zbrojařského průmyslu (v podstatě útlum zbrojařské výroby a vyklizení trhů konkurenci) a pomlčková „válka“, které vedly k rozpadu československé státnosti? Kde jste byli v době, kdy se prezident Havel omlouval sudetoněmeckým spolkům? Cožpak jste netušili, co z toho v budoucnu může potenciálně vzejít? Kde jste byli, když státní