Go to ...
RSS Feed

Archives for 11. 2. 2015

Nejsou důchody vypočítané stejně špatně, jako platy soudců?

(Převzato z bez-cenzury.com) Po-kud mají důchodci spočítány své důchody ze stej-ného „chybného“ základu jakou soudci a politici, podá skupina senátorů podnět Nejvyššímu či Ústavnímu soudu na jejich zvýšení a zpětné proplacení? U platů poslanců a senátorů se strhl pokřik, jaká je to nehoráznost a sprostota, že o svých platech rozhodují sami. Ano, zřejmě to nehoráznost je. Ale