Go to ...
RSS Feed

Mají být české školy tolerantní i ke kanibalům z Nové Guiney?


Historická ilustrace kanibalů

Historická ilustrace kanibalů

Česká ombudsmanka (za podpory ministra školství) opakovaně zastrašuje ředitele škol kvůli šátkům a hábitům muslimských dívek.Již několik ředitelek/ředitelů českých škol čelí tlaku státních orgánů kvůli muslimským šátkům a zahalujícímu oblečení. Ombudsman Šabatová věc rozdmýchává mediálně i prakticky, ministr Chládek jí přizvukuje, že „muslimské šátky ve školách jsou v pořádku“ a brzy naběhne do škol Česká školní inspekce (která logicky ctí stanovisko ministra, neboť je mu podřízena) a bude zkoumat porušení zákona a vůbec otravovat život pár zásadovým ředitelům a především exemplárně zastrašovat ty ostatní.Tyhle multi-kulti hysterie opravdu českému školství ještě chyběly, jakoby nemělo svých starostí dost. Muslimské šátky ani hábity do českých škol nepatří a uvedu proč.

1) Tento důvod se uvádí často, ale nelze ho nezopakovat: My jsme tady doma a toto (povinné zahalování žen) není naše kultura. Povinností hostů – je naší kulturu ctít. Pokud tady chtějí žít, musí se asimilovat a přizpůsobit (stát se Čechy s jejich tradicemi a zvyky, mj. křesťanskými), nikoli my se přizpůsobovat jim. Pokud se já rozhodnu žít na Novém Zélandu, musím tam pak přece vychovávat své děti jako Novozélanďany, aby se tam cítily doma a prožily šťastný život. Musím akceptovat jejich zvyky a nemohu požadovat, abych 28. září a 28. října nešel do práce, protože jde o významné dny pro mou kulturu či nábo ženství. Pokud se mi to nelíbí a Novozélanďani mi připadají buranští a netolerantní – letadlo do Prahy létá každý týden. Někde na Nové Guiney a Nové Kaledonii jsou údajně stále kmeny, kde občas člena nepřátelského kmene sní. Pokud k nám emigruje nějaký takovýto kmen – budeme takovéto chování hodnotit jako vraždu s obzvlášť zavrženíhodnými pohnutkami? Ale půl světa daleko – je to jejich zvyk a odkaz předků. Berou to jinak, a když se tam budete chtít přestěhovat a žít – budete se s tím muset nějak srovnat.

2) České školy mají řadu chyb, ale k dobrým tradicím patří prvorepublikový demokratický sekularismus. Ve školách nemá místo politika, ani náboženství. Všichni žáci jsou si rovni a nijak se nerozlišují. Jediné kritérium pro jejich rozlišení je pouze prospěch a chování! Jde o jednu ze základních hodnot systému – braňme ji!

3) Šátky ani hábity – nejsou v žádném případě náboženskými symboly. Například křížek na krku (navíc je tady doma) – náboženským symbolem je, protože ho nosí na krku muži i ženy. Šátky a hábity muslimští muži nenosí, protože jsou jenom symbolem připomínajícím jejich ženám podřadné společenské postavení.

Václav Klaus ml.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *