Go to ...
RSS Feed

Otevřený dopis prezidentu republiky


Kancelář prezidenta republiky
Pražský hrad
119 08  Praha 1

Vážený pan
ing. Miloš Zeman
prezident České republiky

V Praze dne  18 . září 2014

Vážený pane prezidente,

odezva naší politické scény, a části občanské společnosti, na Vaše vyjádření na summitu NATO ve Walesu, nás přesvědčilo o potřebě vyjádřit Vám tímto otevřeným dopisem naši plnou důvěru a podporu. Požadavky, které jste na summitu vznesl ohledně nutnosti zveřejnění nezvratných důkazů o invazi Ruska na východě Ukrajiny, pokládáme za zcela oprávněné.

Zvláště v době, kdy na východní Ukrajině probíhá nepřehledná občanská válka, ve které proti sobě bojují těžko definovatelné ozbrojené síly. Svoji odpovědnost za utrpení civilního obyvatelstva a zničení infrastruktury regionu mají v menší či větší míře všechny zainteresované strany. Neodpovědná mediální kampaň veřejnoprávních i soukromých médií v žádném případě nepřispívá k uklidnění situace. Řešením nejsou vzájemné hospodářské sankce, ale jen pouze trpělivá vyjednávání všech zúčastněných stran.

Je nutné, aby se Česká republika z této situace ve všech směrech náležitě poučila. Základem její politiky by se mělo stát prosperující národní hospodářství, zabezpečující potřeby obyvatelstva i obranyschopnosti státu. V zahraniční politice je třeba, aby se Česká republika aktivně podílela na sjednocení a prosazení zájmů menších států, které jsou s ní v Evropské unii, a které vzhledem ke své velikosti mají podobné hospodářské a bezpečnostní problémy.

Autoři dopisu věří, že se k jejich názoru připojí i další občané, jimž není současný stav  lhostejný, a kteří si chtějí utvářet své postoje na základě pravdivých a úplných informací.

Vážený pane prezidente,
k Vašim jubilejním narozeninám Vám přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.

Jsme hrdi na to, že v této složité době Vás máme v čele státu.

Ludvík Smýkal, zeměměřič
Ing. Jiří Procházka, plukovník v.v.
Jaroslav Lapač, grafik a vydavatel www.ireporter.cz
Pavel Sirotek, revizní technik
Vítězslav Bílek, místopředseda Městské části Praha 11
Břetislav Albert, důchodce, odpovědný redaktor iReportera
Jaroslav Skupien, důchodce, analytik, redaktor iReportera
Petr Ďoubalík, redaktor www.Novarepublika.cz

Pokud budete mít zájem připojit i svůj podpis pod Otevřený dopis prezidentu republiky, napište redakci iReportera dvojím klepnutím na modrý řádek No Comments » . Do formuláře doplňte své jméno a pracovní zařazení či funkci a kontakt na sebe. Redakce Vás dopíše do zveřejněného seznamu. Za podporu děkujeme.

Dopis byl předán Kanceláři prezidenta republiky dne 19. září 2014

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *