Go to ...
RSS Feed

Archives for 11. 7. 2014

Kdy se z člověka stane vůl

Jako malí kluci jsme se běžně oslovovali: ty vole. Postupně to oslovení začalo víc a víc splývat s ostatními vyslovenými myšlenkami, až se z něj stala jakási mezivětní berlička, citoslovce. Týýý vole! Jako podivení nad něčím výjimečným. Mě se to tedy nestalo, ale kamarád jednou mimoděk řekl svému otci „ty vole” a obdržel výstavní pohlavek.