Go to ...
RSS Feed

Archives for 25. 4. 2014

Socanští lháři a darebáci

Hejtman kra-je Vysočina Jiří Běhounek a poslanec a hejtman Kar-lovarského kraje Josef Novotný se vzepřeli stra-nickému ve-řejnému vy-hlášení a budou do konce voleb-ního období sedět na obou židlích současně. Je jasné, že ani jednu z funkcí, do kterých byli zvoleni, nebudou a nemůžou vykonávat se stoprocentním nasazením ve prospěch svých voličů a v duchu předvolebních