Go to ...
RSS Feed

Čekání na Mesiáše


Mesiáš v umění

Mesiáš v umění

Objeví-li se v českém politickém spektru před příštími parlamentními volbami strana či hnutí, které si dají do svého štítu pouhá tři hesla: 1) obnovení trestu smrti, 2) trestní odpovědnost od 14 let a 3) zásada 3x a dost, lze předpokládat, že taková uskupení získají nečekaně velký podíl voličských hlasů. Lidé už toho mají dost! A politická reprezentace řeší všechno možné, jen ne problémy obyčejných občanů našeho státu. Denně se hrnou z veřejnoprávních médií, ale především z bulvárních elektronických i papírových médií informace o páchaném násilí, krutostech, vraždách a sebevraždách, loupežích, přepadáních, znásilňovaných ženách, dívkách a dětech, podvodech, korupčním jednání politiků a úředníků státní správy i na místních zastupitelstvech. Devastované hospodářství není schopné přijmout a zaměstnat více než šestset tisíc nezaměstnaných, lidí kteří jsou schopni a ochotní vykonávat své odborné profese. Na druhou stranu stát vyplácí a sanuje statisíce česko-slovenských občanů, z nichž většina nikdy nepracovala a neodvedla do daňového a sociálního systému ani korunu.  Přesto jsou štědře dotováni. Mají navíc ještě tolik drzosti, že si permanentně stěžují na Českou republiku u evropských lidskoprávních institucí. A tak se není čemu divit, že například Amnesty international vyzývá ČR ke zlepšení vztahů s tímto nepřizpůsobivým etnikem (Česká republika, Francie a Itálie jsou v tomto směru nejhorší). Ale to jsem poněkud odbočil od tématu. Kde hledat vinu za výše uvedený neutěšený stav české společnosti? Proč současná a minulé politické reprezentace vzešlé z demokratických voleb neřešily situaci zákonnými prostředky? Chyba je, podle mého názoru, v tom, že nenásilná revoluce v roce 1989 změnila politické zřízení v zemi ze socialismu na tržní kapitalistické hospodářství, ale „nová” společnost převzala systém a tradici zákonodárství předchozího režimu (říkali tomu nutnost právní kontinuity). Zákony se měnily za pochodu a zmatek v této sféře nyní dosahuje neuvěřitelných rozměrů. Sami právníci se přestávají ve spleti zákonů orientovat, chtějí-li být alespoň trochu dobří, musejí se specializovat. Čtvrt století od převratu je soukolí státní správy téměř nefunkční. To má obrovský vliv na postoje společnosti, která přestává věřit politikům. Je ideální čas pro Mesiáše. Ano, čekáme na svého osvoboditele, spasitele.

Mesiáš v hudbě

Mesiáš v hudbě

Humanistické vize a diskuze nic nevyřešily. Zastánci tržních koncepcí a mechanismů znají jen dvě položky: má dáti a dal, jejich motivací a cílem je pouze zisk. A zastánci světlých zítřků nemají na uskutečnění svých vizí dost peněz. Musí tedy zákonitě přijít Spasitel s jednoduchými a ráznými opatřeními. Zloději, kšeftaři, podvodníci, korupčníci, vrazi půjdou za mříže. Zákony se postaví znova a od základů, tak, aby jim každý rozuměl a řídil se podle nich. Zlo musí být trestáno, dobro pochváleno a ctěno.

Namítnete, že obnovení trestu smrti není možné a že by nás EU vyloučila ze svého společenství. Tvrdím, že zrušení tohoto trestu z našeho právního řádu bylo předčasné a že je nutné ho mít. Je to jistým způsobem očistný mechanismus, jímž se zbavuje společnost těch nejproblematičtějších jedinců. Nelze v humanistické pomatenosti opečovávat vraha desítky let a vytvářet mu snesitelné podmínky pro život za mřížemi. Je proti logice, aby se státní instituce staraly o pohodlí odsouzených vrahů a venku bezúhonní lidé, kteří přišli o všechno, spali pod mosty a v kanálech. Vrah není ve věznici za bagatelní kouření v kině, ale za to, že zabil. Zabil jsi lidskou bytost, nemáš právo na život! Rozhodl jsi se ty, ne společnost. Ta tě jen potrestá tak, abys další čin nemohl spáchat. Podobně je to s trestní odpovědností mladistvých. Ta musí klesnout na nejméně čtrnáct let a tresty budou stejné jako pro dospělé, pouze výkon trestu bude ve speciálním zařízení z něhož po dovršení plnoletosti přejdou do standardního typu věznice. Zásada 3x a dost dáva šanci všem, kteří neudrží své ruce v kapsách a kteří si berou vše co jim nepatří. Není možné, aby devětkrát či čtrnáctkrát trestaný byl po policejním zadržení opět propuštěn mezi ostatní lidi a aby se hned smál policistům. Třikrát přestupek bude počítán jako jeden trestný čin, šest přestupků budou již dva trestné činy a po sedmém přestupku půjde dotyčný natrvalo za mříře. Zásada by se nevztahovala na nedbalostní trestné činy a na neplacení alimentů.

Ano, budu napadán za svá jednoduchá řešení problémů. Ta prý bývají cestou do pekel. Možná. Ale za vyzkoušení to stojí. Co když to bude ta správná cesta k řešení společenských problémů? Já osobně budu hnutí či stranu, která s podobným programem přijde, podporovat všemi deseti.

Jaroslav Skupien


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *