Go to ...
RSS Feed

Co může zapříčinit fotomontáž?


Původní fotografie vchodu do kyjevské radnice s portrétem Stefana Bandery, ukrajinského nacionalisty a fašisty

Původní fotografie vchodu do kyjevské radnice s portrétem Stepana Bandery, ukrajinského nacionalisty a fašisty

Z historie známe mnoho případů, kdy za použití vhodné retuše či fotomontáže, bylo možné měnit dějiny. Z těch známějších pokusů bych uvedl pozměněnou fotografii Lee Harveye Oswalda držícího na zahradě jeho domu pušku Manlicher Carcano, kterou později údajně použil při střelbě na pohybující se cíl. Tím cílem byl John Fitzgerald Kennedy, 35. prezident Spojených států. Fotografie měla zapadnout do mozaiky důkazů o vině L. H. Oswalda. Atentát na JFK nebyl do dnešních dnů věrohodně vysvětlen a tak stále existuje celá řada otázek na jejichž odpovědi čeká nejen americká veřejnost, ale miliony lidí na celém světě. Nejčerstvějším pokusem o manipulaci veřejného mínění je fotografie kyjevské radnice nad jejímž vchodem kdosi umístil fotografii, obraz Adolfa Hitlera s výrazným nápisem Hitler osvoboditel. Než se rozlítíme nad drzostí toho, kdo tam obraz umístil, je vhodný malý exkurs do minulosti. Oficiální propaganda po roce 1948 zamlčovala mnohé, mimo jiné i historickou skutečnost, že vojska Wehrmachtu při tažení na Moskvu byla na Ukrajině opravdu vítána jako osvoboditelé. Stalinská diktatura byla tak krutým režimem, že příchod Němců se zdál být vysvobozením od řádění rudých komisařů a stalinského decimování původního obyvatelstva. Naši rodiče či prarodiče jistě pamatují noviny a filmové týdeníky z protektorátu, kde byly tyto skutečnosti zpravodajsky zachyceny. Mnozí však považovali takové informace za německou propagandu.

Obrazový manipulátor šikovně vyměnil obraz Bandera za děkovný portrét Adolfa Hitlera. To už je, panečku, jiná káva!

Obrazový manipulátor šikovně vyměnil obraz Bandera za děkovný portrét Adolfa Hitlera. To už je, panečku, jiná káva!

Jenže! Ta fotogra-fie A.H. na kyjev-ské radnici je podvrh. Velmi do-brý podvrh. Jak vidno i na Ukrajině existuje šikovný manipulátor s foto-grafickým obrazem, podobný mistrovi aTeovi v Česku, nad jehož fotokoláže-mi často kroutíme hlavou. Až porov- náte obě fotografie a dojdete k po-znání, že jde o skutečně velmi zdařilou fotomon-táž, položíte si zásadní otázku: Komu to mělo či má sloužit? Kdo za tím stojí a čí vášně měl obrázek jitřit. Podle mého názoru to mělo ovlivnit především cítění ruskojazyčného etnika Ukrajiny a případně to mělo či má ospravedlnit jiné než politické řešení situace na Ukrajině. Ruská armáda je v bojové pohotovosti, je vydána ostrá munice, bitevní stíhací letouny jsou na startu. Pozorně si přiložená fota prohlédněte. Společně budeme doufat, že brzy upadnou v zapomění a že se vše v dobré obrátí. Ale stejně…

Břetislav Albert

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *