Go to ...
RSS Feed

Archives for 24. 2. 2014

Poslanci konejte! Jinak budete za blbce

Diskriminované menšiny budou v pohodě, mají nového zastánce svého parazitního způsobu života. Foto internet Neviditelný pes přinesl závažná fakta o konání Anny Šabatové a je třeba, aby se o nich dozvěděli občané, kteří si ombudsmana platí ze svých daní a především poslanci, kteří mohou své u-kvapené rozhod-nutí o jmenování Šabatové revo-kovat a z funkce ji