Go to ...
RSS Feed

Nová 13. vláda, nová slova


Počítání cikánských dětí ve škole je prý nezákonné, počítání ostatních dětí je zákonné?

Počítání cikánských dětí ve škole je prý nezákonné, počítání ostatních dětí je zákonné?

Nedávno zveřejněné programové pro-hlášení 13. české vlády obsahuje mimo jiné stano-visko trojkoalice k problematice lid-ských práv. Zavázali se, že budou vytvářet podmínky pro důstojný a plnohodnotný život všech lidí v ČR bez rozdílu. Jako prio-ritu si vláda sta-novila boj proti sociálnímu vylou-čení. Jenže pak je tu formulace, která se většiny obyvatel netýká a je jednoznačně zaměřena na občany bez pracovních návyků, na spotřebitele neuvěřitelného množství dávek ze sociálního systému. Jde o to, že podle Ústavy i podle Základní listiny práv a svobod si jsme všichni rovni, máme mít stejná práva a stejné povinnosti. Česká vláda nám sděluje, že tomu tak není a že bude na úkor ostatních podporovat diskriminované menšiny. Těm vytvoří podmínky takové, o jakých si chudí a živořící občané většinového obyvatelstva mohou nechat zdát. Diskriminované menšiny jsou tak díky diskriminační politice vlády opět postaveny do role fackovacího panáka. Občané, kteří celý život pracují a to i na těch nelukrativních místech a v nezáviděníhodných profesích, při přechodu do starobního důchodu obdrží nicotné penze. Nicotné z porovnání se sociáními dávkami diskriminované menšiny.
Vládní veršotepec, který sepisoval ono vládní prohlášení, úspěšně pokračoval v tradici gramatických nesmyslů jimiž se tato vláda proslavila hned ve svém úvodu. Vymyslel totiž nové slovo, které neobsahuje žádný slovník češtiny. A tak jsme se dozvěděli, že vláda bude důsledně vystupovat proti všem projevům anticiganismu a antisemitismu. Zatímco antisemitismus je opravdu společensky okrajovým jevem, anticikánismus je latentní sociální bombou, která může vypuknout nečekaně kdekoliv. A hlavně tam, kde jsou zjevné rozdíly mezi chudým většinovým obyvatelstvem a mlaskajícími příslušníky diskriminované menšiny. Pro ty, kteří nevěřícně mávnou rukou, bych rád doporučil páteční návštěvu některého nákupního centra. Přijede mercedes, BMW či jiná obyčejná značka a posádka v kožených bundách za hodinu či dvě naplní kufr vozidla potravinami a tekutou stravou. Nezávidím, ale já si na nákupy musím tvrdě vydělat. Jiní prostředky dostanou od státu, obce a nemusí hnout ani prstem.
Veršotepec neví, že ciganismus je chybný výraz. Už Karel Hynek Mácha vtělil do jazyka českého krásnou literaturu o toulavém etniku nazvanou Cikáni. Proto se musí i variace tohoto výrazu psát jako anticikánismus. Možná, že se zlédnul v anglické transkripci ve které se písmeno „g” vyskytuje: Anti-Gypsyism. Možná, ale tohle je především náš, český problém. A ještě dlouho bude. Tahle vláda nešťastné třináctky ho zcela jistě nevyřeší.

Břetislav Albert

P.S. Nemohu jinak, ale při této příležitosti uvedu zprávu z německého tisku: Pro rok 2013 stanovila spolková vláda hranici chudoby pro německé občany na příjem 1150 Euro měsíčně (cca 28.750,- Kč). Každý občan s nižším příjmem má právo na plnou sociální podporu, příspěvek na bydlení, energie a pod. a na dorovnání příjmu do hranice chudoby…


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *