Go to ...
RSS Feed

Archives for 23. 2. 2014

Nová 13. vláda, nová slova

Nedávno zveřejněné programové pro-hlášení 13. české vlády obsahuje mimo jiné stano-visko trojkoalice k problematice lid-ských práv. Zavázali se, že budou vytvářet podmínky pro důstojný a plnohodnotný život všech lidí v ČR bez rozdílu. Jako prio-ritu si vláda sta-novila boj proti sociálnímu vylou-čení. Jenže pak je tu formulace, která se většiny obyvatel netýká a je jednoznačně