Go to ...
RSS Feed

Archives for Únor 2014

Co může zapříčinit fotomontáž?

Z historie známe mnoho případů, kdy za použití vhodné retuše či fotomontáže, bylo možné měnit dějiny. Z těch známějších pokusů bych uvedl pozměněnou fotografii Lee Harveye Oswalda držícího na zahradě jeho domu pušku Manlicher Carcano, kterou později údajně použil při střelbě na pohybující se cíl. Tím cílem byl John Fitzgerald Kennedy, 35. prezident Spojených států.

Poslanci konejte! Jinak budete za blbce

Diskriminované menšiny budou v pohodě, mají nového zastánce svého parazitního způsobu života. Foto internet Neviditelný pes přinesl závažná fakta o konání Anny Šabatové a je třeba, aby se o nich dozvěděli občané, kteří si ombudsmana platí ze svých daní a především poslanci, kteří mohou své u-kvapené rozhod-nutí o jmenování Šabatové revo-kovat a z funkce ji

Nová 13. vláda, nová slova

Nedávno zveřejněné programové pro-hlášení 13. české vlády obsahuje mimo jiné stano-visko trojkoalice k problematice lid-ských práv. Zavázali se, že budou vytvářet podmínky pro důstojný a plnohodnotný život všech lidí v ČR bez rozdílu. Jako prio-ritu si vláda sta-novila boj proti sociálnímu vylou-čení. Jenže pak je tu formulace, která se většiny obyvatel netýká a je jednoznačně