Go to ...
RSS Feed

Archives for 16. 1. 2014

I kdyby byl zachráněn jeden jediný lidský život

Když někdo jinému zachrání život, stane se hodným naší úcty. O tom není sporu. K záchraně života stačí v běžném životě jen málo, u řidičů třeba jen malinko sešlápnout pedál brzdy a pokynout chodci na přechodu že o něm víte a že může bezečně přejít. O těch řidičích bych se ve svém příspěvku chtěl zmínit.