Go to ...
RSS Feed

Archives for 20. 11. 2013

Femme fatale české a slovenské politiky

(20.11. 2013) Pomalu končí rozbouřené časy skandálu české politiky vyvolané provalenou afé-rou Nečas-Nagyová. Před-pokládám, že projednávání této trestní věci před soudem bude s největší pravděpodob-ností neveřejné, protože do trapného příběhu jsou zapleteny i zvláštní tajné služby. A tak se dozvíme, kdo byl k soudu předvolán, koho dalšího vzali rovnou od výpovědi do vazby a pak