Go to ...
RSS Feed

BIS varuje před islamisty a šaríjou


Ženy v burkách již potkáváme i v našich městech. Foto internet

Ženy v burkách již potkáváme i v našich městech. Foto internet

Na Neviditelném psu jsem v rubrice Psí stručně našel informaci o tom, že jistá náboženská menšina českých muslimů v České republice by ráda zavedla v zemi islámské právo šaríja. Tuto informaci dokonce potvrdila výroční zpráva Bezpečnostní informační služby. V této zprávě je také uvedeno, že nelze vyloučit projevy tzv. osamělých vlků, což jsou jedinci náchylní k nekritickému přejímání extrémistických názorů a různých jiných propagandistických sdělení. Jejich individuální akce mohou být velice nebezpečné, protože jejich aktéři nejsou zapojeni do žádných struktur a jednají na vlastní pěst.

Bezpečnostní opatření státu mají v kompetenci konkrétní služby a instituce. Budeme tedy doufat, že se svého úkolu zhostí a že bude naše bezpečnost zachována. Daleko více mne osobně znepokojuje fakt, že islámská ideologie ponechává zcela v klidu představitele římsko-katolické církve. Čekají snad, až dostanou nějaké pokyny od svatého otce z Vatikánu? Připadá mě, že církev resp. církve působící na území české republiky mají v současné době jiné starosti. Jistě víte jaké, no samozřejmě starosti s majetkem přebíraným od státu. Tak není čas na podružnosti jako jsou požadavky islamistů, legálně působících v ČR!Římskokatolická církev by měla zaujmout nějaké stanovisko jako první, jde o vpád militantního náboženství do jejího staletého teritoria. Není rozhodující, že počet aktivních věřících se stále zmenšuje, to si musí církve vyhodnotit samy a třeba přehodnotit působení na českou populaci. Někde dělají chybu. Třeba i v tom, že jsou jim události, které hýbou západním světem, střet kultur a náboženství, lhostejné a cizí. Islámské motlitebny v českých městech jsou cizorodý prvek, jejich počet ale roste a k jejich vzniku resp. k jejich výstavbě se vyjadřují jen správní orgány měst či obcí podle platných předpisů. To je špatně. V tomto směru musí existovat jednoznačná státní politika, vystavěná na dohodě mezi církvemi a státem, ve které bude řečeno, že na území republiky budou nadále působit jen tradiční církve, které nejsou v rozporu s pravidly společnosti. V takovém případě, by musela být okamžitě islamská náboženská ideologie zakázána. Už třeba jen proto, že neuznává rovnoprávnost mužů a žen.

Břetislav Albert

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *