Go to ...
RSS Feed

Archives for 15. 9. 2013

Opáčko z historie

(Redakce) Čas od času, zpravidla při blížícím se výročí Mnichova 1938 či ostudného března 1939, se vyrojí novodobí vyklada-či temné stránky naší a především německé úlohy na kritických událos-tech. Nezakrývám, že ani moje generace už není pamětníkem a tak má vše jen zprostředkovaně. Ale od lidí, kterým může věřit, od rodičů či prarodi-čů. Existuje mnoho