Go to ...
RSS Feed

Na každého jednou dojde


Stále vypadá jako studentík. Však také nedávno dostudoval. Foto internet

Stále vypadá jako studentík. Však také nedávno dostudoval. Foto internet

Když člověk poslouchá naše zákonodárce jak jsou schopni překroutit význym ustanovení zákonů, které sami projednali, odsouhlasili a začlenili je do právního systému, přechází mu zrak. Paní Miroslava Němcová, předsedkyně poslanecké sněmovny, vykládá o tom, jak je přece normální umisťovat odpadlé poslance na nějaká výhodná místa. A bylo to potvrzeno i nejvyšším vykladačem práva, předsedou ústavněprávního výboru PS ČR, Markem Bendou (Ano, to je ten absolvent plzeňských práv, který dovedně nafoukl rozsah své dizertační práce tak, že zvětšil písmena na velikost, že by je přečetl i Gustáv Husák. A jak se pak vymlouval! To by se měli učit studenti práv jako příklad propuknuvší idiocie.). Benda kšefty s obsazovaním míst stranickými kádry taky považuje za normální (Luďo, to je přeci vcela novmální!).

Jenže pak to znamená, že u nás máme dvojí zákony. Jedno znění platné pro tu sebranku 281 zastupitelů a druhé znění pro zbylých deset milionů. Pro nás tedy platí § 331 trestního zákona Přijetí úplatku: (1) Kdo sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek, nebo kdo sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek, bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta nebo zákazem činnosti. A ještě pikantnější jsou ustanovení následující: (3) Odnětím svobody na tři léta až deset let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch, nebo b) spáchá-li takový čin jako úřední osoba. Stejně podobně jsou „výživné“ další paragrafy platné pro lid obecný. Najděte si znění § 332 Podplácení, § 333 Nepřímé úplatkářství a čtení si okořeňte textem § 329 Zneužití pravomoci úřední osoby. Úřední osobou zpravidla lid obecní není, těmi ale jsou kromě 281 zákonodárce také úředníci obecních úřadů, magistrátů, policisté, strážníci, a ještě několik dalších profesí. Takže máme či nemáme dvojí zákony? Já jsem si jistý, že tu máme podle vyjádření představitelů ODS a také zákonodárců přinejmenším dvojí výklad zákona. Naše babička by to shrnula do pořekadla vyhrabaného z hlubin její starodávné truhly: Co je dovoleno bohovi, není dovoleno kmánovi. Ještě že se tím pořekladlem neřídí specializovaný útvar ÚOOZ a olomoučtí státní zástupci. Těm se zatím daří naplňovat jiné úsloví tety Kateřiny: Na každého jednou dojde.

Břetislav Albert

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *