Go to ...
RSS Feed

Archives for 8. 2. 2013

Poznámka k článku Jsem, bohužel, pamětník

Rád sdělím svůj pohled na ty události, o které ve zmíněném článku iReportéra jde. Předně, ta doba „Pražského jara“ trvající přibližně až do dubna 1969 nebyla tak protisocialistická, jak dnes je psáno ve sdělovacích prostředcích, v té chvíli byla hlavně protisovětská. To proto, že odpor lidí a hluboká desiluze pramenily ze sovětské okupace. Tehdy ještě zdaleka

Jsem, bohužel, pamětník

Jsem starší o sedm měsíců než byl Jan Palach. Mohu tedy napsat, že jsem jeho vrstevník a prožíval jsem stejně intenzivně historické období našeho národa jako on. V srpnu 68 jsem s kamarádem Oldou jezdil po Praze a na vzácný flmový materiál v malé kameře střídavě zachytávali to, co se odehrávalo v ulicích. Stejně jako