Go to ...
RSS Feed

Archives for Únor 2013

Kde ve státní službě není vzdělání nutné

Byl jsem na rozpacích když jsem text slovenského novináře Bartoška probíral s kolegy. Zveřejnit či nezveřejnit? Jenže to, co předváděla veřejnoprávní i soukromá media v rámci předvolebního prezidentského boje, nás utvrdilo, že text zveřejníme. Adorace Karla Schwarzenberga příslušníky naší kulturní scény, nekritický přístup novinářů a další ponížené projevy obdivu zastínily i takovou drobnost, jakou je

Poznámka k článku Jsem, bohužel, pamětník

Rád sdělím svůj pohled na ty události, o které ve zmíněném článku iReportéra jde. Předně, ta doba „Pražského jara“ trvající přibližně až do dubna 1969 nebyla tak protisocialistická, jak dnes je psáno ve sdělovacích prostředcích, v té chvíli byla hlavně protisovětská. To proto, že odpor lidí a hluboká desiluze pramenily ze sovětské okupace. Tehdy ještě zdaleka

Jsem, bohužel, pamětník

Jsem starší o sedm měsíců než byl Jan Palach. Mohu tedy napsat, že jsem jeho vrstevník a prožíval jsem stejně intenzivně historické období našeho národa jako on. V srpnu 68 jsem s kamarádem Oldou jezdil po Praze a na vzácný flmový materiál v malé kameře střídavě zachytávali to, co se odehrávalo v ulicích. Stejně jako

Krátké únorové povídání s Tomiem Okamurou

Pane senátore, zdá se, že jste nepřirostl k srdci mnohým českým novinářům a vysloužil jste si nálepku (nálepkování je u nás v Česku velmi módní) populisty. Já jejich jednoznačný odsudek nesdílím, mám dojem, že jen nazýváte věci tak, jak je vidíte. Bezesporu je problém v tom, že velmi často říkám to, co lidé chtějí slyšet,