Go to ...
RSS Feed

Neřád, který urazil válečného hrdinu


Ten, který urazil válečného hrdinu. Foto z tv obrazovky

Ten, který urazil válečného hrdinu. Foto z tv obrazovky

Praha 25.1.2013 10:46:33 – Za neuctivé a urážlivé chování v televizní debatě V. M. dne 24.1.2013 ke generálu Pavlu Vran-skému, účastníku bojů za osvobození naší vlasti od německých okupantů, vyznamenanému za odvahu v bojích u Tobruku a v jednot-kách RAF Vás, pane Schwarzenbergu žá-dám, aby jste se vzdal kandidatury na prezi-denta naší republiky a funkcí ve vládě ČR. Únava z prezidentské kampaně se zřejmě podepsala na faktu, že jste přestal předstírat sympatie k našemu národu, a skutečnost, že před vámi stál člověk, generál s mnoha vyznamenáními a řády, které získal v boji proti německým okupantům, Vám zřejmě nebyla milá. Z výše uvedených důvodů jste se tedy na chvíli přestal ovládat a dal divákům nahlédnout do vaší pravdivé tváře. Nikdy nezapomenu na příhodu, kterou mi vyprávěl český emigrant pocházející z Východních Čech v roce 1981. Žil v Londýně a po čas návštěvy u něj přebýval také hrdina druhé světové války, letec RAF, pocházející ze sousední vesnice u Nové Paky, kterého každoročně zvala anglická královna na slavnost pořádanou u příležitosti výročí bitvy o Anglii. Stalo se mu, že když jel londýnským metrem na tuto slavnost a vstoupil ve své vojenské uniformě se všemi vyznamenáními a řády do vagonu metra, všichni lidé, neznámí lidé, kteří tam byli, povstali, a tímto gestem mu projevili úctu, čest a poděkování. Vy jste si dovolil v podobné situaci takového člověka, hrdinu naší vlasti, urážlivě okřiknout. Lidi, kteří vás pane Schwarzenbergu navrhli jako kandidáta na prezidenta této země, považuji za hlupáky, protože se domnívám, že máte zcela jiné plány, než se starat o blaho občanů České republiky.

Anonym, kterého redakce nezná, ale s nímž souhlasí

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *