Go to ...
RSS Feed

Archives for 25. 1. 2013

Prezident roku 2018

Můj favorit prezi-dentských voleb 2013 byl před prvním kolem vyřazen. Byl to Tomio Okamura, kterému bylo 40 let, tedy přesně tolik, aby se mohl stát senatorem (a také prezidentem). O tom, jak byl vyřazen se bude časem psát v učebnicích politologie a ve studiích měsíčníku Dějiny a současnost. Domnívám se, že nemusí zahořknout nebo se

Neřád, který urazil válečného hrdinu

Praha 25.1.2013 10:46:33 – Za neuctivé a urážlivé chování v televizní debatě V. M. dne 24.1.2013 ke generálu Pavlu Vran-skému, účastníku bojů za osvobození naší vlasti od německých okupantů, vyznamenanému za odvahu v bojích u Tobruku a v jednot-kách RAF Vás, pane Schwarzenbergu žá-dám, aby jste se vzdal kandidatury na prezi-denta naší republiky a funkcí ve