Go to ...
RSS Feed

Otevřený dopis prezidentskému kandidátovi


Kandidátův portrét z kuchyně nepřekonatelného mystifikátora Mistra aTea. Zveřejněno s jeho laskavým svolením

Kandidátův portrét z kuchyně nepřekonatelného mystifikátora Mistra aTea. Zveřejněno s jeho laskavým svolením

Vážený pane Schwarzenbergu !

Reaguji na Váš list, datovaný 23. října 2012 občanům republiky. Hlásíte se do služby občanům v prezidentské funkci coby kandidát. Upozorňujete, že je to poprvé v dějinách země, kdy občané budou sami volit svého prezidenta. Správně upozorňujete na sice omezené pravomoci hlavy státu, ale na jeho velký vliv na občanstvo znatelný v dobrém i ve zlém. Dále tvrdíte, že jste věnoval celý život práci pro naši zemi jak v dobách, které nazýváte komunistickou diktaturou, tak v časech podle Vás rodící se demokracie. Vážíte si toho, že jste sloužil vlasti po boku presidenta Havla a uvažujete i o tom, zdali není troufalost ucházet se o post po tak „velikém presidentu“. Cítíte, že odkaz roku 89 i odkaz těch, „kteří bojovali za svobodu během nacistické okupace a vlády KSČ“ se pomalu vytrácí. Dále říkáte, že jsme se po dvacetiletí věnovali „budování nového státu, ale bohužel jsme v tomto snažení často zanedbávali to nejdůležitější, totiž nastolení vlády práva a spravedlnosti“. Konečně pravíte, že je třeba zvážit, co každý z nás může udělat pro vlast a žádáte o prominutí tohoto staromódního slova.

Nyní Vám sděluji, proč já osobně, má rodina – a pokud vím i všichni členové Českého svazu bojovníků za svobodu Boskovicka, jehož jsem předsedou, – nebudou Vás volit.

Nebudeme Vás volit právě proto, že ani pro nás není slovo a pojem vlast staromódní. Pro vlast jsme my všichni pracovali bez nároků na pocty a odměny, a mnozí z nás proto přinesli i veliké oběti jako odbojáři právě za nacistické okupace. Sám pocházím z rodiny a příbuzenstva odbojářského a legionářského, která bez ohledu na třídní původ, přinesla oběti nejvyšší – ty na životech.

Vy sám jste na veřejnosti mnohokrát sdělil, že se nepovažujete za Čecha, nýbrž za Boema ( Böhme) tedy za zemského příslušníka. Budiž, to akceptujeme, protože jsme, na rozdíl od sudetských Němců, nikdy nebyli proti soužití různých národností. Nemůžeme přitom zapomínat na Vaše kořeny z rodu, který přišel do Čech po bělohorské katastrofě, který inkolát v Čechách získal až tuším 1658, jenž převzal majetky po české šlechtě, a jehož příslušník princ Felix Schwarzenberg se veřejně ohradil proti husitům jako „bandě lupičů a žhářů“. Již z této Vámi ovšem nezaviněné pozice pramení nedůvěra nás odbojářů. Ovšem Vaše činnost po boku pana presidenta Havla, a dále jako ministra zahraničí republiky, v nás vyvolává naprostý nesouhlas s Vaší kandidaturou.

Vy jste mnohokrát manifestoval svůj odpor proti transferu sudetských Němců a označil jej za „zločin vyhnání“. A přitom právě toto je naplněný odkaz bojovníků proti nacismu a fašismu, fedrovaný i Postupimí a dalšími smlouvami, což jako ministr našeho „zamini“ znáte nejlépe sám. Vy jste vždy hlásal etickou neudržitelnost presidentských dekretů, o nichž víte, že bez nich by existence obnovené republiky skončila ve spárech cizích mocností a skupin. A přitom jste současně poukazoval na právní nemožnost tyto dekrety zvrátit – a tímto „diplomatickým tancem mezi vejci“ jste si vysloužil oprávněnou kritiku vašich sudetských a rakouských příznivců coby „švejkomutant dějin“. Totiž podle nás pro českého ministra zahraničí existují jen dvě strany barikády – česká nebo sudetská. Vy jste se postavil jednou a půl nohou na sudetskou stranu barikády – a to Vám my, odbojáři, nikdy neodpustíme. Vy jste se nikdy nezasloužil o vykořenění sudetokanceláře, zahnízděné v matičce Praze jako centrum politické rakoviny, rozlévající se po zemích českých. A konečně vy sám jako Chamberlain nových dějin jste pomohl nastolit svým podpisem nový slovanský Mnichov – uznání uloupeného Kosova. Vy jste nás zostudil před našim dávným bratrským národem Srbů. Přičinil jste se, že na Češích od Vašeho podpisu ohavného uznání lžistátu Kosovo – lažne države“, jak říkají bratři Srbové drtivou většinou – lpí hanba zrady slovanského bratra. A to proti rezoluci 1244 OSN – i když tvrdíte, že prý porušena nebyla. My si myslíme – a nejen my – že porušena byla, hanebně, jako záruka Francie I. ČSR za Mnichova. Pro nás jste a zůstanete Chamberlainem dějin, novomnichovanem, dokud svět světem bude. Dalo by se toho napsat mnohem více,ale končím, považuji příklady z Vaší éry za dostatečné.

Proto Vás jako odbojáři Boskovicka volit nebudeme – a budeme doporučovat občanům, aby Vás nevolili. Myslíme si, že kandidát na prezidenta republiky, která má zůstat českou ve všech ohledech, musí splňovat jiná kritéria, než ta,která vytyčujete Vy. Myslíme si, že prezident naší země má navazovat na odkaz nejen r. 89, ale především na odkaz r.1918, na odkaz r. 1945 a r. 1968, což jste poněkud opomenul. Rok 89 totiž dle nás tyto odkazy nejen nenaplnil, ale v mnohém paralyzoval a některé i pošlapal, takže nemohla být nastolena – jak Vy výjimečně správně podotýkáte – „vláda práva a spravedlnosti“. Proto je stav republiky takový jaký je, a proto mnohé síly doma i v zahraničí usilují o její zardoušení. Právě proto, že nechceme zardoušení republiky, budeme volit kandidáta, který obhájí národní a občanské zájmy republiky, a který obhájí samu republiku proti všem přátelským i nepřátelským „objetím“ – ať z Berlína, ať z Vídně, ať z Bruselu – nebo odjinud.

V dokonalé úctě dr. Jiří Jaroš Nickelli

ČSBS Boskovice, Boskovice 30. října 2012

Pozn. red.: Myslíme si, že ministrem zahraničních věcí a místopředsedou vlády České republiky by neměl být žádný Boeme. Za Böhme se prohlašují i tzv. sudetští Němci. Uvedenou funkci, podle našeho názoru, by měl zastávat Čech. Jinak i my zastáváme stanovisko, že jednotlivé národnosti v ČR by měly spolupracovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *