Go to ...
RSS Feed

Archives for 29. 9. 2012

Chrastavský incident

Blíží se podzimní volební maraton a z průzkumů veřejného mínění je zřejmé, že se politický kurs naší republiky zcela jistě zase o kousek pootočí doleva. Všichni, kteří usilují o voličské hlasy, mají máslo na hlavě. Tu menší tu větší hroudu. Sociální demo-kraté jdou do volební vřavy s doktorem Rathem ve vazbě a s vnitřní rozpolceností