Go to ...
RSS Feed

Stát neplnil své povinnosti


Správce státní pokladny a šéf Celní správy ing. Kalousek. Foto z internetu, Jan Langer

Správce státní pokladny a nadřízený Celní správy ing. M. Kalousek. Foto z internetu, Jan Langer

„V zákoně o lihu je výslovně uve-deno, že za trh s lihem odpovídá Celní správa ČR. Celní správa byla povinna to sle-dovat. Neberu Kalouskovu vý-mluvu, že poslá-ním celní správy je jenom sledovat otázku daní a že jí nezajímá obsah či kvalita zboží. Přece na tržištích se má sledovat, zdali výrobky jsou originální a zda to nejsou padělky“.

„Prohlašuji, že vláda nese přímou odpovědnost za všechny oběti a ministři by za to měli být stíháni. Prvním z nich je ministr Kalousek: celní správa má za povinnost dohlížet na pravost prodávaného zboží a to dokonce i když na něm není státní kolek. Zákon o lihu však navíc výslovně stanoví, že dohled nad regulací trhu s lihem má celní správa, za kterou zodpovídá ministr financí,“.

K čemu máme takový stát, který neplní své povinnosti. Pokud by stát nepřevzal odpovědnost, tak by za nákup alkoholu nesl odpovědnost občan: „Zkusme si představit jiný stát, než je ten náš, který nezavede na alkohol žádnou spotřební daň. Nebude tam existovat žádný ilegální alkohol, ceny budou odpovídat trhu a kvalitě a občan si sám vybere, jaký alkohol si chce koupit. Pak může stát tvrdit, že případný prodej otráveného alkoholu je čistě soukromoprávním problémem prodávajícího a kupujícího“.

Autorem výroků je Jiří Payne

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *