Go to ...
RSS Feed

Prohibice a mistři padělatelského umní


Foto z IDNES zobrazuje stáčírnu ve Vackově, kde Vietnamci vyráběli kopie značkového alkoholu. Ten pak distribuovali na prodení místa svých soukmenovců.

Foto z IDNES zobrazuje stáčírnu ve Vackově, kde Vietnamci vyráběli kopie značkového alkoholu. Ten pak distribuovali na prodení místa svých soukmenovců. Kolik takových výroben u nás asi je?

Nové slovo novi-nářského slov-níku, které se vynořilo z hlubin časů a bylo přiřazeno k jevu, který se u nás za dobu od vzniku samostatného československé-ho státu nevy-skytl. Z literatury, filmů a z doslechu jsme znali jen americkou pro-hibici dvactátých let a zprostřed-kovaně věděli co způsobila v tam-ní společnosti a jaký vliv měla na ekonomiku Spojených států. Dnes ale umírají lidé, naši spoluobčané, kteří si v dobré víře ve fungující mechanismy státu, dali frťana a ten bych jejich posledním. Systém kolkovaných lahví obsahující „dobrý“ alkohol, jak se zdá, selhal. Takže umírají a slepnou nevinní. Jednou z příčin je skutečnost, že jsou mezi námi i občané s mizernou morálkou, s prachbídnou společenskou etikou, kteří při svém vzdělání neváhají zabíjet své spoluobčany. Jejich jediným motivem bezohledného konání je zisk. Což je sice bohulibá vlastnost v tržní ekonomice při dodržování pravidel hry, ale zároveň je to smrtící nástroj obchodníků bez svědomí. Za čas se ukáže, že na těch pár desítek darebáků budou krátké i naše zákony a že se jim podaří pod křídly velmi šikovných advokátů uniknout pozemské spravedlnosti. Jako ateista jim přeju, aby se až přijde jejich čas, dostali do pekla a tam si zažili co jim patří. Škoda, že demokracie nemá účinné obranné nástroje, které by mohla použít pro ty, kteří zradí a zahubí své bližní a kteří zcela jistě v peklo nevěří. Nemá cenu vypočítávat a poměřovat další neduhy rozšířené v našich krajích, že stovky řidičů jezdí pod vlivem alkoholu a pak jsou snadnými účastníky nehod při nichž jsou usmrceni nevinní. Takto usmrcených je ročně mnohem víc než obětí metanolu. Na současné metanolové aféře se podílejí dvě zcela odlišné kriminální skupiny. Jedna skupina vyrábí a distribuuje pančovaný alkohol, který zabíjí. Zde je nutné všechny aktéry vypátrat a přísně potrestat. A druhá skupina vyrábí a distribuuje kopie legálního alkoholu. Ten nazabíjí, ale tato skupina bohatne na neodvádění daní. Stát má mít totiž na výrobu, distribuci a prodej monopol. Právě a jedině kvůli daním. Daně z alkoholu jsou významným příjmem státního rozpočtu. A to je zásadní důvod pro který by stát měl přepečlivě a důsledně sledovat výrobní procesy výroby lihu, výrobků z něj a legálnost distribuce. Není možné, aby organizované skupiny Vietnamců obcházely dlouhá léta všechna oficiální nařízení a kdesi v pohraničních vesnicích čile vyráběli kopie legálních alkoholů včetně kolků a takové zboží posléze uváděli do oběhu. Nebezpečnost konání není pro lidi, oni prodávají bezpečný alkohol! Podstatou tohoto obchodu je daňový únik neuvěřitelných rozměrů. Vietnamská komunita v ČR využívá při kriminální činnosti toho, že se do ni těžko proniká legálními prostředky policejní práce. A tak mají stovky a tisíce vietnamských stánkařů a dnes i majitelů kamenných obchodů a obchůdků stále co prodávat. A registrační pokladny jsou stále jen chimérou ministerstva financí. Proto unikají miliony, miliardy. A český stát rozdává jak na běžícím pásu další povolení k pobytu, další živnostenské listy k nákupu a prodeji a tak sám aktivně rozšiřuje kriminální skupinu, která pouští eráru žilou nevídanou měrou. Samozřejmě existuje možnost jak z tohoto bludného kruhu ven, jenže je to řešení silové a krapet nedemokratické. Zrušit Vietnamcům jejich živnostenské listy, zrušit povolení k pobytu, zkrátka provést na základě zkušeností očistu podnikatelských aktivit. K tomu by ovšem byla nutná dávka odvahy a tu současná vladní garnitura nemá a mít ani nemůže.

Jaroslav Skupien

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *