Go to ...
RSS Feed

Archives for Září 2012

Chrastavský incident

Blíží se podzimní volební maraton a z průzkumů veřejného mínění je zřejmé, že se politický kurs naší republiky zcela jistě zase o kousek pootočí doleva. Všichni, kteří usilují o voličské hlasy, mají máslo na hlavě. Tu menší tu větší hroudu. Sociální demo-kraté jdou do volební vřavy s doktorem Rathem ve vazbě a s vnitřní rozpolceností

Stát neplnil své povinnosti

„V zákoně o lihu je výslovně uve-deno, že za trh s lihem odpovídá Celní správa ČR. Celní správa byla povinna to sle-dovat. Neberu Kalouskovu vý-mluvu, že poslá-ním celní správy je jenom sledovat otázku daní a že jí nezajímá obsah či kvalita zboží. Přece na tržištích se má sledovat, zdali výrobky jsou originální a zda to

Tchajwanská inspirace

Na redakční mo-nitory iReportera se dostal velmi zajímavý text. Bohužel se nám nepodařilo kon-taktovat autora a tak část textu zveřejňujeme bez jeho souhlasu. Je to ale pro dobro věci. Přináší zkušenost zažitou na vlastní kůži, pan Dalibor Dědek nemá důvod si vymýšlet a my nemáme důvod mu nevěřit. Konečně posuďte sami. Autor řadu let pobýval

Prohibice a mistři padělatelského umní

Nové slovo novi-nářského slov-níku, které se vynořilo z hlubin časů a bylo přiřazeno k jevu, který se u nás za dobu od vzniku samostatného československé-ho státu nevy-skytl. Z literatury, filmů a z doslechu jsme znali jen americkou pro-hibici dvactátých let a zprostřed-kovaně věděli co způsobila v tam-ní společnosti a jaký vliv měla na ekonomiku Spojených

Ztráta pudu sebezáchovy?

Islámští radikálové ve dvaceti zemích rozpoutali nepokoje, vypálili americké ambasády, zavraždili diplomy Spojených států a připravují další eskalaci protiamerických protestů. Vyhledal jsem si na Youtube ten poloamatérský film Nevinnost muslimů a přetrpěl celou jeho čtvrthodinovou délku. Film je namluven anglicky, obrazově nic moc, žádné drastické záběry. Chvílemi připomíná únavnou diskusi nad objevením pramene vody v