Go to ...
RSS Feed

Absurdity dnešních dnů


Předseda LOK MUDr. Engel. Foto internet

Předseda LOK MUDr. Martin Engel. Foto internet

Ministerstvo zdravotnictví bude zavádět sedm desítek tzv. nadstandardů, které samozřejmě nebudou hrazeny ze zdravotního pojištění, ale které si zaplatí pacient sám. Pacienti si budou připlácet i za tak náročné operace jako je třeba výměna kyčelního kloubu. Ve zdravotnictví chybí obrovské peníze a tak bude platit pacient. Ruší se nemocnice a řada odborných oddělení, ruší se kapacita lůžek pooperační a následné péče. Stoupají ceny léků a snižuje se počet léků hrazených pojišťovnami. Pacienty tedy nečeká nic dobrého. Jediné, co se nijak nemění, ale naopak postupně zvyšuje, je počet lékařů a zdravotnického personálu. Naopak nám lékařské odbory sdělují, že na konec letošního roku chystají důrazné akce za zvýšení svých platů. Něco tady nehraje. Lékařské fakulty v ČR produkují rok co rok nové absolventy a ti jsou zařazováni do systému veřejného zdravotnictví. Soukromá zdravotnická zařízení sice existují, ale ta nepřijímají lékaře bez povinných atestací nutných k výkonu povolání. Po atestacích se pak někteří lékaři rozhodnou odejít do privátního sektoru nebo do ciziny. A protože je u nás studium na lékařských fakultách bezplatné, je zcela evidentní, že zde stát vyhazuje obrovské peníze oknem, ale jsou to peníze daňových poplatníků. Lékařské odbory si vynutily na tripartitě výsadní postavení a to, že plat lékaře by měl být trojnásobkem průměrné mzdy tzn. v současné době cca 75tisíc měsíčně. Problém je v tom, že většina lékařů je honorována z prostředků zdravotních pojišťoven. Těm se poté nedostává dost peněz na léčení a následnou zdravotní péči. A tak je nedobrovolně vtažen do hry o velké peníze pacient, který v aktivním pracovním věku vytváří část příjmů pojišťoven a dalším plátcem je stát, který hradí zdravotní péči za důchodce, nezletilé děti a mládež, za sociálně slabé a také za těch zhruba 25tisíc vězňů. Ti mají zadarmo úplně všechno včetně léků… Zanedlouho se začne v médiích zjevovat doktor Engl z LOK s novým vyspraveným chrupem a bude nám sdělovat své představy o lékařských platech a jejich absolutní nutnosti a o tom, co se stane, když na požadavky jako občané nepřistoupíme. Jedinou sociální skupinou, které se žádná úsporná opatření netýkají jsou lékaři. Jestli právě tím přispějí k ozdravení české společnosti není vůbec jasné. A jistě nejen mě.

Břetislav Albert

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *