Go to ...
RSS Feed

Archives for 13. 7. 2012

Absurdity dnešních dnů

Ministerstvo zdravotnictví bude zavádět sedm desítek tzv. nadstandardů, které samozřejmě nebudou hrazeny ze zdravotního pojištění, ale které si zaplatí pacient sám. Pacienti si budou připlácet i za tak náročné operace jako je třeba výměna kyčelního kloubu. Ve zdravotnictví chybí obrovské peníze a tak bude platit pacient. Ruší se nemocnice a řada odborných oddělení, ruší se

Varovný hlas z minulosti

Vážení spoluobčané!, V nedávné době jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naší Československou republiku, tj. dekrety presidenta ČSR. Tyto dokumenty nám dávají naději, že se nebudou opakovat tragické události let 1938–39. Vědom si neblahých zkušeností našeho národa, zejména z druhé světové války, zanechávám Vám odkaz, ve kterém Vás varuji před možnými pozdějšími požadavky na znovuosídlení