Go to ...
RSS Feed

Archives for Červenec 2012

Absurdity dnešních dnů

Ministerstvo zdravotnictví bude zavádět sedm desítek tzv. nadstandardů, které samozřejmě nebudou hrazeny ze zdravotního pojištění, ale které si zaplatí pacient sám. Pacienti si budou připlácet i za tak náročné operace jako je třeba výměna kyčelního kloubu. Ve zdravotnictví chybí obrovské peníze a tak bude platit pacient. Ruší se nemocnice a řada odborných oddělení, ruší se

Varovný hlas z minulosti

Vážení spoluobčané!, V nedávné době jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naší Československou republiku, tj. dekrety presidenta ČSR. Tyto dokumenty nám dávají naději, že se nebudou opakovat tragické události let 1938–39. Vědom si neblahých zkušeností našeho národa, zejména z druhé světové války, zanechávám Vám odkaz, ve kterém Vás varuji před možnými pozdějšími požadavky na znovuosídlení

V diskuzi je třeba znát i jiné názory

Romové nebo Cikáni? Problémů je i tak dost Můžeme se těšit na lepší zítřky? Lze problémy s Romy řešit? Jak se řešily v minulosti a jak to dopadlo? Jak žijí dnes a jak budou žít zítra? Zastaví se někdy jejich exponencionální rozmnožování? Je jejich chování geneticky podmíněno? Proč jsme označováni za rasisty a xenofoby? Problémy

Jak umírá soudce

Praha, (10. 7. 2012) Zemřel podivínský soudce Studnička. Ihned se vyrojily novinářské spekulace drsného ražení. Před nějakým časem odsoudil ve vypjaté a novináři vybičované atmosféře partu výrostků za žhářství k neuvěřitelně vysokým trestům odnětí svobody. Ted titíž pisálkové neváhali soudcovu smrt spojit s dva roky starým rozsudkem a člověk pomalu očekával, že v nejbližších zprávách

Absurdity dnešních dnů

V pondělních novinách 2.7.2012 jsme se kromě jiných podivností také dozvěděli, že ministerstvo zdravotnictví bude zavádět sedm desítek tzv. nadstandardů, které samozřejmě nebudou hrazeny ze zdravotního pojištění, ale které si zaplatí pacient sám. Pacienti si budou připlácet i za takové operace jako je třeba výměna kyčelního kloubu. Ve zdravotnictví chybí obrovské peníze a tak bude