Go to ...
RSS Feed

Archives for 13. 6. 2012

CASA proti Herculesu

(Praha, 13.6.2012) Bývalý vysoký představitel (Mi-rek Topolánek) vyslovil v sou-vislosti s aktivi-tami policie kolem Vlasty Parkanové obavy, aby nešlo o hon na čarodějnice, který je v našich krajích oblíbenou kratochvílí. Nebyl jsem nikdy voli-čem ani přízniv-cem této dámy s předkusem, šan-tánové zpěvačky, kterou její tehdejší politická partaj vysadila do sedla ministryně obrany. Větší hloupostí už